[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


Tablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 14.06.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 14.06.2019

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechynch na kadencję 2020-2023

W terminie do 30 października 2019 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity DZ. U. z 2019r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy dokona wyborów ławników sądowych na kadecję 2020 - 2023, do Sądu Okręgowego w Rzeszowie 1 ławniki oraz do sądu Rejownowego w Strzyżowie 1 ławnika. [wiecej...]
Formularze kart zgłoszeń można pobrać w Urzędzie Gminy Frysztak ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pok. nr 8 lub 10 lub Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Frysztak zakładka WYBORY ŁAWNIKOW 2019

INFORMACJA - 13.06.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 12.06.2019

List Prezesa KRUS

Na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników Placówka Terenowa w Strzyżowie zamieszczamy listu Pani Prezes KRUS Aleksandry Hadzik [wiecej...]

INFORMACJA - 10.06.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 28.05.2019

INFORMACJA W ZAKRESIE ZGŁASZANIA SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH POWSTAŁYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Informuję, że w szacowaniu szkód związanych z produkcja rolną obowiązują wytyczne dla komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w 2019 roku [więcej...].
Wniosek o oszacowanie szkód

INFORMACJA - 28.05.2019

Badanie pn. "Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji"

Mieszkańcy Gminy.
Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Samorządem Województwa Małopolskiego, Urzędem Statystycznym w Rzeszowie oraz Uniwersytetem Rzeszowskim zainicjował realizację badania pn. "Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji" [więcej...].

INFORMACJA - 28.05.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 27.05.2019

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego - Gmina Frysztak

INFORMACJA - 27.05.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 24.05.2019

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Mieszkańcy Gminy.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w ostatnim czasie, powodującymi konieczność podejmowania interwencji w ramach działań antykryzysowych informuje, że dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego na stronie internetowej PSSE Strzyżów umieszczono informację o możliwości nieodpłatnego odbioru środków przeznaczonych do dezynfekcji wody i pomieszczeń. Umieszczone też tam zostały informacje nr. oczyszczania i odkażania studni, postępowania z żywnością, dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i ubrań, bielizny i przedmiotów użytku, zapobieganiu chorób zakaźnych, zapobieganiu tężcowi u zranionych osób, o zwalczaniu szkodliwych i uciążliwych owadów.

INFORMACJA - 24.05.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 23.05.2019

ZAPROSZENIE
NA VIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 maja 2019r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 22.05.2019

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku ogłasza ceny stawek za wodę i ścieki uwzględniając dopłaty do taryf zatwierdzonych decyzją dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowegp Gospodarstawa Wodnego Wody Polskie

[więcej...]


INFORMACJA - 21.05.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (również o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stopień zagrożenia: 2

INFORMACJA - 20.05.2019

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 28 maja 2019r. o godz. 13:30.

INFORMACJA - 20.05.2019

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 17.05.2019

Badania techniczne opryskiwaczy

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego we Frysztaku informuje, o możliwości przeprowadzenia okresowych badań technicznych opryskiwaczy. Zapisu można dokonać telefonicznie pod nr 723 977 486 lub osobiście w Urzędzie Gminy - pok. nr 15.

INFORMACJA - 17.05.2019

Płatności ONW - spotkanie informacyjne

Mieszkańcy Gminy Frysztak,
Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR - Pani Teresa Pamuła, zaprasza na spotkanie informacyjne dla beneficjentów z terenu powiatu strzyżowskiego dotyczące płatności ONW. Data i miejsce spotkania : 21 maja 2019 r. godz. 1100, Dobrzechów 471 - Centrum Kształcenia Praktycznego.

INFORMACJA - 17.05.2019

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, że woda z sieci wodociągowej nadaje się do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym

[więcej...]

INFORMACJA - 17.05.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 24.04.2019

ZAPROSZENIE
NA VII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na VII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 kwietnia 2019r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Król

INFORMACJA - 16.04.2019

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 15.04.2019

ARiMR - Wnioski na "Moderinzację gospodarstw rolnych"

Szanowni Państwo,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje, że rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, od 29 marca do 27 maja 2019 r. mogą składać w ARiMR wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarach a, b, c. [więcej...]

INFORMACJA - 12.04.2019

BARDZO WAŻNE DLA PRODUCENTÓW TYTONIU!

Producent surowca tytoniowego, który został wpisany do Rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiazany jest do 15 maja 2019r. przekazać informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego. [więcej...]

INFORMACJA - 12.04.2019

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzyżowie informuje, o możliwości uzyskania pomocy finansowej przez właścicieli gospodarstw utzymujaących trzodę chlewną, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. [więcej...]

INFORMACJA - 12.04.2019

JESTEŚ KOBIETĄ?
ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU "KROK DO PRZODU"

Projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet, bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakończony jest płatnym 6 miesięcznym stażem zawodowym. Dodatkowo zapewniamy:

  • Ubezpieczenie NNW,

  • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

  • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi\osobami zależnymi,

  • Catering,

  • Materiały szkoleniowe,

  • Stypendium szkoleniowe,

  • Stypendium stażowe,

  • Badania lekarskie,

  • Szkolenie wstępne BHP,

[więcej...]

INFORMACJA - 09.04.2019

Informacja dla uczestników projektu

Dotyczy realizacji projektu o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.1 RPO WP na lata 2014-2020 "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak" nr wniosku RPPK.03.01.00-18-0006/17
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją w/w projektu przekazuje następujące informacje:
Postępowanie przetargowe podzielone zostało na trzy części obejmujące różnego rodzaju instalacje z wyszczególnieniem różnych terminów zakończenia prac montażowych , których Wykonawcą jest firma Sanito.
Po podpisaniu umowy z gminami ( jedna umowa dotycząca obu gmin) w/w Firma wytypowała ze swej strony koordynatora, który jest odpowiedzialny za organizację dostaw i montaż urządzeń zgodnie z założeniami projektu, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz postanowieniami umowy. [więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak
Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak