[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami

Katalog usług świadczonych w Urządzie Gminy

Referat Budżetu i Finansów

- Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
- Wydanie decyzji na Podatek leśny
- Wydanie decyzji na Podatek od nieruchomości
- Wydanie decyzji na Podatek rolny
- Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych
- Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
- Zaległości podatkowe - podatek rolny, leśny i od nieruchomości
- Zwrot nadpłat podatków i opłat


Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

- Dowód osobisty dla osoby małoletniej
- Pierwszy dowód osobisty po ukończeniu 18 lat
- Zameldowanie na pobyt stały
- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
- Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
- Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
- Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności o pobycie stałym/czasowym
- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A
- Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych


Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa

- Decyzja o warunkach zabudowy
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości
- Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- Poświadczenie oświadczenia o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych
- Podział nieruchomości - zatwierdzenie projektu podziału
- Zamiana nieruchomości
- Rozgraniczenie nieruchomości
- Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
- Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
- Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
- Wydzierżawienie nieruchomości
- Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
- Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym
- Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów


Urząd Stanu Cywilnego

- Zgłoszenie urodzenia dziecka
- Zgłoszenie zgonu
- Wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
- Oświadczenie o uznaniu dziecka
- Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
- Akt małżeństwa. Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC
- Zmiana nazwiska i imienia


Ewidencja działalności gospodarczej

- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej -> WNIOSEK
- Wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej
- Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej


Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych


Wydawanie licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego

- Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze gminy
- Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy lub gmin sąsiadujących


Sprawy wojskowe i obronne

- Rejestracja przedpoborowych
- Uznawanie poborowych i żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 


galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak