[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami



Tablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 20.03.2018

ZAPROSZENIE
NA XLI SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 27 marca 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

OGŁOSZENIE - 18.03.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

W związku z niskimi temperaturami powietrza zastępczy punkt poboru wody pitnej uruchomiony zostanie na Stacji Uzdatniania Wody na ul. Mostowej 24 w godzinach od 8.00 do 21.00. Odbiorcy wody którzy z różnych przyczyn nie mogą pobrać wody na SUW proszeni są o kontakt telefoniczny na numer telefonu 502429070
[więcej...]

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 16.03.2018

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Frysztak zaopatrującego miejscowości: Frysztak, Glinik Dolny, Twierdza, Kobyle, Pułanki, że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućców. [więcej...]

INFORMACJA - 14.03.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 09.03.2018

Informacja ARiMR o płatnościach bezpośrednich w 2018 roku. [więcej...]

INFORMACJA - 09.03.2018

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2018 roku kwoty świadczeń emerytalno - rentowych przysługujących od 28 lutego 2018 roku podlegają podwyższeniu, zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników - wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który wynosi 102,98%. [więcej...]

INFORMACJA - 08.03.2018

Informacja dla mieszkańców dotycząca programu PRZYJAZNY DOM realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Program dotyczy dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji kotłowni węglowych. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

INFORMACJA - 01.03.2018

Informacja dla rolników utrzymujących trzodę chlewną

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło nowe regulacje prawne dotyczące warunków utrzymywania świń (bioasekuracji). Wynikają one z konieczności zabezpieczenia epizootycznego tych gospodarstw przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV), położonych poza wyznaczonymi obszarami zagrożenia, objętymi ograniczeniami oraz ochronnym, ustanowionymi w północno-wschodniej części terytorium Polski, w związku ze stwierdzonymi ogniskami (u świń) i przypadkami (u dzików) afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nowe warunki chowu/hodowli dotyczą zatem pozostałej części powierzchni kraju, w tym w całości obszaru województwa podkarpackiego, gdzie do chwili obecnej nie stwierdzono tej choroby. [więcej...]

INFORMACJA - 22.02.2018

ZAPROSZENIE
NA XL SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XL sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 28 lutego 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 19.02.2018

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 23 luty 2018 roku (piątek) od godziny 9:00 w budynku Urzędu Gminy Frysztak Sala Konferencyjna, odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem pracowników Biura Powiatowego ARiMR w Strzyżowie, którego tematem będą zasady wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie na rok 2018 z użyciem aplikacji interenetowej eWniosekPlus.
Zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu
Plakat

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 14.02.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 31.01.2018

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników I okres - luty 2018

Wójt Gminy Frysztak informuje, iż każdy rolnik, ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Frysztak.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r. w ramach limitu zwrotu określonego na 2018 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2018 wynosi 86,00 zł/1 ha użytków rolnych, (86 litrów na 1 ha), dopłata do jednego litra wynosi 1,00 zł.
Zwrot podatku wypłacany będzie w terminie 1-30 kwietnia 2018r gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest w Urzędzie Gminy Frysztak, pokój Nr 25 lub na stronie internetowej www.bip.frysztak.pl

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 31.01.2018

REKRUTACJA 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak w roku szkolnym 2018/2019, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów. [więcej...]

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/221/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i odddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/222/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak

Zarządzenie Wójta Gminy Nr IV/303/2018 z dnia 30.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i odziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.

OGŁOSZENIE - 30.01.2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018

Wójt Gminy Frysztak informuje, o nowych zasadach zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok.
HARMONOGRAM NA 2018 ROK
Nowe Zasady Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2018 roku

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 30.01.2018

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej - przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy - płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.
Profil Zaufany, można potwierdzić w Urzędzie Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20 pokój 13. [więcej...]
[plakat]

INFORMACJA - 25.01.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 01 lutego 2018r. /czwartek/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 18.01.2018

MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

W związku z uchwaleniem przez Radę Powiatu Strzyżowskiego Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2025 (Uchwała Nr XXXIII/214/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.) oraz nową sytuacją strategiczną i nowymi wyzwaniami rozwojowymi dla obszaru powiatu strzyżowskiego, w tym dla terenu gminy Frysztak, w porozumieniu pomiędzy samorządem Gminy Frysztak i samorządem powiatowym w Strzyżowie, zapraszamy do udziału w XXXIX sesji Rady Gminy Frysztak, podczas której zaprezentowany zostanie obraz gminy Frysztak w nowej Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017 - 2025.
Poświęcony tej sprawie punkt sesji Rady Gminy Frysztak odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku (tj. poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20. [więcej...]

INFORMACJA - 15.01.2018

ZAPROSZENIE
NA XXXIX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 stycznia 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXIX sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 15.01.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

OGŁOSZENIE - 12.01.2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018

Wójt Gminy Frysztak informuje, o nowych zasadach zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok.
HARMONOGRAM NA 2018 ROK
Nowe Zasady Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2018 roku

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

OGŁOSZENIE - 12.01.2018

INFORMACJA O KURSIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego we Frysztaku informuje o naborze na kurs w zakresie stosowania środków ochrony roślin w wymiarze podstawowym (14 godzin) oraz uzupełniającym (7 godzin). Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 723 977 486 oraz w pok. nr 15 Urzędu Gminy Frysztak. Chęć udziału należy zgłaszać do dnia 31.01.2017r.

Z poważaniem
Paulina Banaś

OGŁOSZENIE - 02.01.2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje, że harmonogram zbiórki wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok zostanie podany do publicznej wiadomości mieszkańcom do 15 stycznia 2018 roku, po ustaleniu z firmą odbierającą odpady. Do tego dnia nie przewiduje się zbiórki odpadów w żadnej miejscowości.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak