[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 17.11.2017

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"

Informujemy mieszkańców Gminy Frysztak, którzy zadeklarowali udział w projekcie i uzyskali pozytywną weryfikację w zakresie możliwości instalacji odnawialnych źródeł energii, że termin zakończenia podpisywania umów w tym zakresie planowany jest do 20 grudnia 2017 roku. [więcej...]

INFORMACJA - 14.11.2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok". [szczegóły]

INFORMACJA - 14.11.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 10.11.2017

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 20 listopada 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

OGŁOSZENIE - 09.11.2017

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 17 - 26 listopada 2017r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego.
[więcej...]

OGŁOSZENIE - 08.11.2017

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, informuje mieszkańców o pozytywnych wynikach badań próbek wody z wodociągu.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Z poważaniem Robert Mikuszewski

OGŁOSZENIE - 06.11.2017

Harmonogram dostaw wody

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, informuje mieszkańcow o miejscach i terminach dostaw wody beczkowozem, w dniach od 07.11.2017 do odwołania
Harmonogram dostaw wody

Z poważaniem Robert Mikuszewski

OGŁOSZENIE - 03.11.2017

Harmonogram dostaw wody

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, informuje mieszkańcow o miejscach i terminach dostaw wody beczkowozem, w dniach 02.11.2017 do 06.11.2017
Harmonogram dostaw wody

Z poważaniem Robert Mikuszewski

OGŁOSZENIE - 02.11.2017

Komunikat

Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu komunalnego, w związku z otrzymaną w dniu 02.11.2017 r. informacją o obecności bakterii grupy coli w próbkach wody pobranej w dniu 30.10.2017r. na stacji uzdatniania wody, PHU Tara oraz w przedszkolu we Frysztaku, informuje:

 1. Woda z kranu może być używana do utrzymania higieny osobistej, kąpieli oraz spłukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych.

 2. Woda wyłącznie po przegotowaniu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz podawana zwierzętom.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny - podchloryn sodu, w podwyższonej ilości. Może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Próbki kontrolne zostaną pobrane w dniu 6 listopada 2017 r. Po uzyskania wyników badania próbki kontrolnej ogłoszony zostanie kolejny komunikat.
Woda zdatna do spożycia będzie dystrybuowana beczkowozem zgodnie z harmonogramem który zostanie ogłoszony w kolejnym komunikacie oraz rozwieszony na tablicach ogłoszeniowych.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 02.11.2017
INFORMACJA - 31.10.2017
OGŁOSZENIE - 26.10.2017

Komunikat o jakości wody w wodociągu komunalnym we Frysztaku
z dnia 26.10.2017r.

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody o wynikach badań próbek wody z wodociągu komunalnego wykonanych w ramach nadzoru wewnętrznego.
Informujemy jednocześnie, że chwilowe pogorszenie jakości wody (barwa - mętność) związane jest z przeprowadzonym płukaniem sieci wykonanym celu usunięcia zalegających w sieci osadów. Woda w wodociągu jest poddawana ciągłej dezynfekcji podchlorynem sodu w ilości zgodnej z obowiązującymi normami. Barwa wody będzie w szybkim tempie wracać do stanu z przed płukania sieci.
Za chwilowe pogorszenie jakości wody przepraszamy.
Wyniki Badań z dnia 26.10.2017

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 25.10.2017

Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Cieszyna

Gmina Frysztak wraz z Sołecką Grupą Odnowy Wsi Cieszyna zrealizowała zadanie pn. "Budowa boiska do piłki siatkowej" w miejscowości Cieszyna dofinansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.
W/w zadanie jest zgodne z zapisami zawartymi w "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cieszyna". Dzięki zrealizowanej inwestycji będzie możliwość przeprowadzenia treningów, rozgrywanie towarzyskich turniejów i lokalnych rozgrywek piłki siatkowej. [więcej...]

INFORMACJA - 19.10.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 27 paździenika 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXV sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 17.10.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 09.10.2017
INFORMACJA - 05.10.2017

WSPÓLNIE CZYTAMY, KSIĄŻKI ZDOBYWAMY!

Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku wraz z Filiami bierze udział w akcji Mlecznej Kanapki Kinder "Przerwa na wspólne czytanie."
Nagrody główne dla 20 zwycięskich bibliotek to zestawy 250 książek z kolekcji Mlecznej Kanpki Kinder oraz 2 pufy do wpólnego czytania.
Kolejnych 100 bibliotek otrzyma zestaw 50 książek z kolekcji Mlecznej Kanapki Kinder.

Głosuj na naszą Bibliotekę!

Zarejestruj się na stronie www.wspolneczytanie.pl/biblioteki następnie zaloguj się. Może też głosować bez rejestracji, logując się przez konto na FB.
Głosuj między 2 a 31 paździenika 2017r. Codziennie możesz oddać jeden głos!

Dziękujemy!!!

INFORMACJA - 05.10.2017

Bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

W ramach 6 edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi, zapraszamy na badanie mamograficzne. Badanie będzie można wykonać we Frystaku obok Szkoły Podstawej w dniu 12.10.2017 (czwartek). Na badania można się zapisać telefonicznie pod numerem 42 254 64 10 lub 517 544 044 oraz przez strone internetową www.salvemedica.pl/mammografia
Więcej informacji o akcji na stronach: www.laczynaskobiecosc.pl, www.salvemedica.pl oraz na profilu Łączy Nas Kobiecość na Facebooku.
[Plakat]

INFORMACJA - 27.09.2017

Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie "ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II", który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII "Integracja społeczna", Działanie 8.5 "Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie". [więcej...]
[Plakat]

INFORMACJA - 19.09.2017

Zebrania Wiejskie

Sołtysi sołectw Glinik Dolny, Frysztak, Glinik Górny, Kobyle, Pułanki zawiadamiają mieszkańców, że w dniu 24 września 2017 r. (niedziela) odbędą się zebranie wiejskie:

 • w sołectwie Glinik Dolny o godz. 14:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Frysztak o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak,

 • w sołectwie Glinik Górny o godz. 15:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Kobyle o godz. 16:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Pułanki o godz. 16:00 w budynku wiejskim.

Szczegóły dotyczące porządku zebrań na zawiadomieniach w poszczególnych sołectwach.

INFORMACJA - 18.09.2017

Informacja o złożonych ofertach dotyczących realizacji zadań publicznych przez jednostki OSP z terenu gminy Frysztak

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn zm.) Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 18.09.2017 r. do Urzędu Gminy Frysztak wpłynęło pięć ofert dotyczących realizacji zadań publicznych przez jednostki OSP z terenu gminy Frysztak [więcej...]

INFORMACJA - 15.09.2017

Zebrania Wiejskie

Sołtysi sołectw Chytrówka, Huta Gogołowska, Twierdza, Stępina, Cieszyna zawiadamiają mieszkańców, że w dniu 17 września 2017 r. (niedziela) odbędą się zebranie wiejskie:

 • w sołectwie Chytrówka o godz. 15:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Huta Gogołowska o godz. 15:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Twierdza o godz. 16:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Stępina o godz. 17:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Cieszyna o godz. 17:00 w budynku wiejskim.

Szczegóły dotyczące porządku zebrań na zawiadomieniach w poszczególnych sołectwach.

INFORMACJA - 08.09.2017

Zebranie Wiejskie sołectwa Widacz

Sołtys sołectwa Widacz zawiadamia wszystkich mieszkańców, że zwołuje zebranie wiejskie w dniu 10 września 2017r. o godz. 14:00 w budynku wiejskim w Widaczu.
Porządek zebrania:

 1. Uchwalenie podziału środków finansowych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.

 2. Sprawy różne.

INFORMACJA - 05.09.2017

Informacja o realizacji projektu

Stowarzyszenie "Gogołów bez Granic" w okresie luty - grudzień 2017 roku realizuje na terenie Gminy Frysztak projekt "Edukacja pierwszej pomocy dla rodzin - od najmłodszych do najstarszych!", którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, młodzieży, w tym niepełnosprawnych, a także rodziców, nauczycieli, kobiet ciężarnych i młodych matek oraz seniorów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. [więcej...]

INFORMACJA - 05.09.2017

Stowarzyszenie Gogołów bez Granic
oraz Fundacja SOS Życie
zapraszają

na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku 50 - 69 lat (bezpłatne badanie raz na 2 lata), oraz na bezpłatne badania cytologiczne Panie w wieku 25 - 59 lat (bezpłatne badanie raz na 3 lata).
Obowiązuje rejestracja telefoniczna 17 582 40 60 [więcej...]

INFORMACJA - 05.09.2017
INFORMACJA - 01.09.2017

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 4 do 18 września 2017r. odbędzie się nabór wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" [więcej...]

INFORMACJA - 01.09.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 08 września 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXIV sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak