[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 06.07.2018
INFORMACJA - 02.07.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Frysztak, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.2017, poz.2294)

[więcej...]


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 29.06.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Harmonogram dostaw wody beczkowozem


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 28.06.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego o przekroczeniu wskaźnika mikrobiologii w próbce pobranej w Domu Opieki Społecznej w Gliniku Dolnym.
W 21.06.2018 r. oraz 25.06.2018 r. pobrane zostały próbki w ramach monitoringu kontrolnego w pięciu punktach na wodociągu komunalnym. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w próbce pobranej w Domu Opieki Społecznej w Gliniku Dolnym przekroczenie zostały normy w zakresie bakteriologii, w pozostałych próbkach pobranych na Stacji Uzdatniania Wody ul. Mostowa, PHU Chmura Sp. z.o.o. w Twierdzy, Przedszkolu Publicznym we Frysztaku ul. Wybickiego, w Szkole Podstawowej we Frysztaku ul. Wybickiego zbadane próbki nie wykazały przekroczeń.
W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie wydał komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.
W dniu 29.06.2018 r. pobrane zostaną ponownie próbki w celu przebadania w laboratorium. Pierwsze wyniki spodziewane są w poniedziałek 02.07.2018r.
Harmonogram dostaw wody ogłoszony zostanie w kolejnym komunikacie.

[więcej...]


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 27.06.2018
INFORMACJA - 22.06.2018

Firma HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Przełam barierę - zbuduj swoją karierę!".
Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. - 31.05.2019r.

[więcej...]

Plakat

INFORMACJA - 21.06.2018

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 20.06.2018

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję - wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór - pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki
Prościej, szybciej i wygodniej - to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.
Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. [więcej...]

INFORMACJA - 20.06.2018

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję - wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór - pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki
Prościej, szybciej i wygodniej - to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.
Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. [więcej...]

INFORMACJA - 19.06.2018
INFORMACJA - 18.06.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 18.06.2018

ZAPROSZENIE
NA XLIV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLIV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 czerwca 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 13.06.2018

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU OZE.

Szanowni Państwo,
W dniu 11.06.2018r. (poniedziałek) dokonano otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi dostawy i montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii w Gminach Wiśniowa i Frysztak. W postępowaniu wzięło udział trzech Wykonawców (informacja z otwarcia ofert przedmiotowego postępowania dostępna na stronie BIP UG Wiśniowa). Trwa weryfikacja złożonych ofert zgodnie z prawem zamówień publicznych. [więcej...]

INFORMACJA - 04.06.2018
INFORMACJA - 01.06.2018

SOŁECTWO GLINIK ŚREDNI W FINALE KONKURSU
SOŁECTWO PODKARPACIA 2018

Informujemy mieszkańców, że sołectwo Glinik Średni bierze udział w konkursie Sołectwo Podkarpacia 2018 organizowanym przez Gazetę Codzienną "NOWINY" pod patronatem Marszałka Województwa i Wojewody Podkarpackiego. Sołectwo zakwalifikowało się do II etapu - finałowego, gdzie walczy o cenne nagrody, którymi są bony na zakup materiałów budowlanych o wartości 5000 zł za I miejsce, 3000 zł za II miejsce, 2000 zł za III miejsce.
Prosimy mieszkańców Gminy Frysztak o oddawanie głosów na Sołectwo Glinik Średni. Aby oddać ważny głos na sołectwo należy wysłać SMS pod numer 72355 o treści: NSR.991
Koszt wysłania SMS 2,46 zł z VAT
Głosowanie trwa do poniedziałku 4 czerwca 2018 roku do godziny 21:00.
Szczegóły konkursu na stronie: www.nowiny24.pl/soltys

INFORMACJA - 29.05.2018
INFORMACJA - 21.05.2018

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. [więcej...]
Schemat procedury zgłaszania pomocników do ubezpieczeń w KRUS
Wysokość składek na ubezpieczenia pomocnika za maj 2018r.

INFORMACJA - 21.05.2018

Rehabilitacja lecznicza dla rolników realizowana przez KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.
Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.
Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym.
[więcej...]

INFORMACJA - 18.05.2018

ZAPROSZENIE
NA XLIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 24 maja 2018r. o godzinie 08:00 w Zespole Szkół w Stępinie.
[więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 17.05.2018

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
AKTUALIZAJA WPISÓW W CEIDG

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG [wiecej...]

INFORMACJA - 17.05.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 24 maja 2018r. (czwartek) o godz. 13.00, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 15.05.2018

Nabory wniosków LGD

Stowarzyszenie Czarnorzecko- Strzyżowska Lokalna Grupa Działania działające min. na terenie gminy Frysztak ogłosiło (www.lgdleader.pl) kolejne dwa nabory wniosków. [więcej...]

INFORMACJA - 11.05.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 07.05.2018

XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym

Towarzystwo Sportowe "Pro-Familia" zaprasza na XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym, 10.06.2018 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku [więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak