[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 17.01.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 11.01.2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZAZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI PO DNIU 01.01.2017 ROKU

W związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 16 grudnia 2016 roku nowelizacją ustawy o ochronie przyrody informuję, że z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach ( Dz. U z 2016 roku poz. 2249) , która wprowadziła do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 2004 między innymi art. 3 a, na podstawie którego wyłączono z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w odniesieniu do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 04.01.2017

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje mieszkańców korzystających z wodociągu komunalnego we Frysztaku, że próbki wody pobranej w wyznaczonych punktach wodociągu w dniu 02.01.2017r. są zgodne pod względem bakteriologii z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. o wymaganiach jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.
Wyniki Badań z dnia 02.01.2017

OGŁOSZENIE - 28.12.2016

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia br. Rozporządzeniem (Poz.2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapinieniem wysoce zajadliwej grypy ptaków wprowadza od dnia 28 grudnia 2016r. na terenie całego kraju zakazy i nakazy poszechnie obowiązujące. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 21.12.2016

Informacja dla osób prowadzących działaność gospodarczą
Uwaga na wyłudzenia

UWAGA ! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.
Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia.
Informujemy przedsiębiorców, iż wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.
W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi już wyjaśnienia.

OGŁOSZENIE - 21.12.2016

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Gminny Zakład Komunalny Ogłasza taryfy za wodę i ścieki zatwierdzone Uchwałą Nr XXIV/183/2016 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 31 listopada 2016r. na okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudznia 2017r. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 20.12.2016

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Informujemy mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniach 24.12.2016r. (wigilia) i 31.12.2016r. (sylwester) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

INFORMACJA - 19.12.2016

ZAPROSZENIE
NA XXV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 grudnia 2016r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 14.12.2016

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania). [więcej...]

INFORMACJA - 12.12.2016
INFORMACJA - 12.12.2016
INFORMACJA - 09.12.2016

NAGRANIE OBRAD XXIV SESJI RADY GMINY FRYSZTAK

Szanowni mieszkańcy, zostało udostępnione nagranie z obrad XXIV sesji Rady Gminy Frysztak.
Nagranie dostępne jest pod adresem http://frysztak.pl/RadaGminy/SesjeRadyGminy.php lub w menu po prawej stronie Rada Gminy -> Archiwum Sesji Rady
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

INFORMACJA - 08.12.2016

Nabór do projektu "Czas na karierę"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do projektu "Czas na Karierę" realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP. Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.12.2016 r.- 19.12.2016r. [więcej...]

INFORMACJA - 06.12.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017r.
2) Uchwalenie sprawozdania z działalności komisji za 2016r..
3) Uchwalenie planu pracy komisji na 2017r.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017r.
2) Uchwalenie sprawozdania z działalności komisji za 2016r.
3) Uchwalenie planu pracy komisji na 2017r.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016r. /środa/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Kontrola finansowa funkcjonowania systemu odbierania i unieszkodliwania odpadów za okres I - X 2016r.
2) Kontrola finansowa wydatków poniesionych na ochronę przeciwpożarową za I - XI 2016r.
3) Uchwalenie sprawozdania z działaności komisji za 2016r.
4) Uchwalenie planu prac komisji na 2017r.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektów uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017r.
2) Uchwalenie sprawozdania z działalności komisji za 2016r.
3) Uchwalenie planu pracy komisji na 2017r.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.

OGŁOSZENIE - 26.11.2016

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje mieszkańców Frysztaka korzystających z wodociągu komunalnego, że ze względu na przebudowę dróg w centrum Frysztaka mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do odbiorców. Nasz zakład we współpracy głównym wykonawcą robót będzie sukcesywnie wymieniał przyłącza wodociągowe na ul. Gołębiowskiego. Ze względu na zakres prac, przerwy w dostawie wody mogą dotyczyć mieszkańców ul. Gołębiowskiego, ul. Samolewicza, ul M. Frysztackiego (od strony ul. Gołębiowskiego). Możliwe są również przerwy w dostawie wody dotyczące wszystkich odbiorców korzystających z wodociągu komunalnego. Zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań aby zminimalizować uciążliwości spowodowane przerwami w dostawie wody. Za wszelkie problemy spowodowane chwilowym brakiem wody przepraszamy.

INFORMACJA - 26.11.2016

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA GMINY FRYSZTAK

Szanowni Mieszkańcy Gminy Frysztak.
W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE - Gmina Frysztak podjęła działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. [więcej...]
Ankieta doboru OZE
Deklaracja OZE
Oświadczenie Kryteria OZE
Regulamin

INFORMACJA - 22.11.2016

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowa dla świń w obrocie krajowym

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 paździenika 2016r. rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.
[więcej_1...]
[więcej_2...]

INFORMACJA - 22.11.2016

APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo !
ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. [więcej...]
[Zasady]

INFORMACJA - 22.11.2016

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informuję o planowanej w dniach 18-27 listopada 2016r. dodatkowej (trzeciej w bieżącym roku) akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dodatkowe szczepienie zostanie przeprowadzone po raz pierwszy na terenie województwa podkarpackiego i ma ono na celu uodpornienie jak największej populacji lisów wolno żyjących. [więcej...]

INFORMACJA - 15.11.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 22 listopada 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Porządek posiedzenia:
1) Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za okres I - X 2016r.
2) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 23 listopada 2016r. /środa/ pkt 1 o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku oraz pkt 2 i 3 od godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za okres I - X 2016r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 28 listopada 2016r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Analiza problemu bezdomoności zwierząt na terenie gminy.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 29 listopada 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.

INFORMACJA - 10.11.2016

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok". [szczegóły]

INFORMACJA - 03.11.2016

Wręczenie stypendiów naukowych


Na ostatniej sesji Rady Gminy Frysztak w dniu 28 października 2016 r. pan Jan Ziarnik - Wójt Gminy Frysztak wraz z panem Stanisławem Kwiatkiem - Przewodniczącym Rady Gminy Frysztak oraz panem Danielem Wanatem - Przewodniczącym Komisji Stypendialnej, na podstawie Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Frysztak, wręczyli stypendia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów [więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak