Zamknij

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 27.11.2015

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 24 grudnia 2015r. Urząd Gminy Frysztak będzie nieczynny.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

INFORMACJA - 27.11.2015

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY FRYSZTAK W 2016 ROKU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Frysztak, podaje informację właścicielom nieruchomości zamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Frysztak w 2016r.[HARMONOGRAM]

INFORMACJA - 16.11.2015

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok". [szczegóły]

INFORMACJA - 13.11.2015

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisja Rewizyjna odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1)Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za I - X 2015r.
2)Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 24 listopada 2015r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Omówienie zasad prowadzenia gospodarki leśnej w lasach mienia komunalnego Gminy Frysztak.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 25 listopada 2015r. /środa/ o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Porządek posiedzenia:
1)Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za I - X 2015r.
2)Opiniowanie projektów uchwał.
3)Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 26 listopada 2015r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1)Zaopiniowanie projektów uchwał podatkowych.
2)Opiniowanie projektów uchwał.
3)Sprawy różne i wolne wnioski.

INFORMACJA - 06.11.2015
INFORMACJA - 23.10.2015

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE w dniu 25 października 2015r. pracują od godz. 6:00.
LOKALE WYBORCZE OTWARTE BĘDĄ W GODZINACH OD 7:00 DO 21:00.

INFORMACJA - 13.10.2015

Trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania

Informuje się mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniach 13 - 15 października 2015r. odbędzie się trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia obrony cywilnej. W ramach treningu zostanie przeprowadzone głośna próba uruchamiania systemów alarmowych (syren) i zostaną wyemitowane sygnały:
1. "ogłoszenie alarmu" - sygnał syren modulowany trwający przez okres 3 minut.
2. "odwołanie alarmu" - sygnał syren ciągły trwający przez okres 3 minut.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

INFORMACJA - 08.10.2015

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2016r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2015 roku, do godziny 12:00.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą państwo na stronie internetowej www.rownacszanse.pl

INFORMACJA - 06.10.2015
INFORMACJA - 02.10.2015

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że dnia 05 października 2015 roku przeprowadzone zostanie losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych powoływanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie Gminy Frysztak. [...więcej]

INFORMACJA - 23.09.2015

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 29 września 2015r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych tj. meble, sprzęt AGD, stare okna, zużyte opony itp. (nie dotyczy to odpadów niebezpiecznych i zwykłych odpadów komunalnych).
Odpady będą zbierane zgodnie z trasami zbierania odpadów komunalnych. Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 7:00.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

INFORMACJA - 23.09.2015

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznyj wiadomości, iż strona słowacka przekazała stronie polskiej dokumentację odddziaływania przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródlo energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice", tj. całość dokumentacji w języku słowacji wraz z tłumaczeniem wybranych fragmentów na język polski. [...więcej]

INFORMACJA - 18.09.2015
INFORMACJA - 04.09.2015

REFERENDUM 2015

Obwodowe Komisje ds. Referendum w dniu 06 września 2015r. pracują od godziny 5:00
Lokale Wyborcze otwarte będą w godzinach od 6:00 do 22:00

INFORMACJA - 03.09.2015
OGŁOSZENIE - 02.09.2015

W związku z zaistniałą sytuacją hydrologiczną i zgłoszeniami mieszkańców niektórych miejscowości o brakach wody w studniach, Wójt Gminy Frysztak zawiadamia, że w dniach 3 i 4 września 2015 r. będzie można pobierać do własnych kanistrów lub pojemników wodę do celów bytowych (niezdatną do picia nawet po przegotowaniu), według poniższego harmonogramu. [HARMONOGRAM]

INFORMACJA - 02.09.2015

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KOSULTACYJNE
W GMINIE FRYSZTAKZarząd Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania z Wójtem Gminy Frysztak zapraszają mieszkańców z terenu gminy Frysztak, w tym: przedsiębiorców, rolników, osoby bezrobotne i wykluczone społecznie, a także reprezentantów lokalnych samorządów, przedstawicieli lokalnie działających instytucji i organizacji pozarządowych na sierpniowe spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 tworzonej dla obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania.
Spotkanie odbędzie się 8 września 2015 roku (wtorek) o godz. 10:00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy (parter) pod adresem ul. Ks. Wojciecha Blajera 20. [więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak