Zamknij

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Irminy, Piotra, Sylwii

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 29.01.2016
INFORMACJA - 29.01.2016

Informacja dla mieszkańców dotycząca rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017

INFORMACJA - 28.01.2016

JAK ZAŁOŻYĆ KONTO NA EPUAP I UZYSKAĆ PROFIL ZAUFANY

Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję wyjaśniajacą sposób założenia konta na platformie epuap (www.epuap.gov.pl), oraz jak uzyskać profil zaufany.
Instrukcja - profil zaufany
Film instruktarzowy - profil zaufany

INFORMACJA - 28.01.2016

PORTAL E-NALEŻNOŚCI
http://enaleznosci.frysztak.pl

Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję umożliwiająca założenie konta na portalu e-należności. Portal został zrealizowany w ramach projektu "e-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich".
Portal umożliwia między innymi sprawdzenie wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat naliczonych za posiadanie gruntów na terenie gminy, wysokości podatku od środków transportowych (pojazdów powyżej 3,5t).
[więcej...]

INFORMACJA - 22.01.2016

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI DOWODÓWN OSOBISTYCH

Informuje się mieszkańców gminy Frysztak o tym, że w latach 2016- 2017 upływa 10 letni termin ważności dużej liczby dowodów osobistych.
Zmieniona ustawa o dowodach osobistych obowiązująca od 1 marca 2015r. zniosła obowiązek w zakresie powiadamiania przez Urząd Gminy o terminie upływu ważności dowodów osobistych.
W związku z powyższym prosi się mieszkańców o sprawdzanie daty ważności dowodów osobistych i co najmniej miesiąc przed upływem tego terminu złożenie wniosku o nowy dowód osobisty.
Wnioski i informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera 20 pok. 12, tel.17 2777110 wew. 312.

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 12.01.2016

ZAPROSZENIE
NA POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na posiedzenia Komisji Rady Gminy Frysztak
- Komisji Rewizyjnej - 14.01.2016 godz. 9:00
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - 15.01.2016 godz. 9:00
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - 19.01.2015 godz. 9:00
[więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 12.01.2016

ZAPROSZENIE
NA XIV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 20 stycznia 2016r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 23.12.2015

ZAPROSZENIE
NA XIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 grudnia 2015r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 16.12.2015

ZAPROSZENIE

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016-2020 zostanie utworzony Komitet Rewitalizacyjny składający się przedstawicieli różnych środowisk, dla których ważny jest rozwój gminy Frysztak. W związku z powyższym zapraszam chętnych przedstawicieli z terenu całej gminy reprezentujących:
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorstwa,
- mieszkańców,
- innych interesariuszy
do zgłaszania swoich kandydatur do Komitetu Rewitalizacyjnego w terminie do dnia 23.12.2015r. [szczegóły...]

INFORMACJA - 02.12.2015

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku
ogłasza taryfy na 2016 rok

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Frysztak Nr XII/83/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. [szczegóły...]

INFORMACJA - 02.12.2015

SZLACHETNA PACZKA

Po raz czwarty "Szlachetna Paczka" otwiera swój rejon w Strzyżowie i okolicach. W ten sposób wolontariusze "Szlachetnej Paczki" pomogą potrzebującym mieszkańcom Strzyżowa i okolic. Swoim działaniem obejmie rodziny, dla których wsparcie materialne będzie impulsem do zmiany.
Wiele rodzin potrzebuje pomocy. Zorganizowaliśmy grupę wolontariuszy, którzy przeprowadzili rozmowy z rodzinami w potrzebie i wytypowali je do udziału w projekcie.
Darczyńcą może być każdy. Urząd, każda placówka, firma, osoba prywatna, a nawet szkoła. Każda rodzina jest szczegółowo opisana, na stronie znajdziemy też wykaz najpilniejszych potrzeb rodziny. [szczegóły...]

INFORMACJA - 02.12.2015

I ustna licytacja na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Tarpan Honker

Wójt Gminy Frysztak ogłasza I ustną licytację na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Tarpan Honker. [szczegóły]

INFORMACJA - 01.12.2015

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Frysztak ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta. [szczegóły]

INFORMACJA - 27.11.2015

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 24 grudnia 2015r. Urząd Gminy Frysztak będzie nieczynny.

Wójt Gminy Frysztak
mgr inż. Jan Ziarnik

INFORMACJA - 27.11.2015

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY FRYSZTAK W 2016 ROKU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Frysztak, podaje informację właścicielom nieruchomości zamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Frysztak w 2016r.[HARMONOGRAM]

INFORMACJA - 16.11.2015

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok". [szczegóły]

INFORMACJA - 13.11.2015

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisja Rewizyjna odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1)Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za I - X 2015r.
2)Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 24 listopada 2015r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Omówienie zasad prowadzenia gospodarki leśnej w lasach mienia komunalnego Gminy Frysztak.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 25 listopada 2015r. /środa/ o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Porządek posiedzenia:
1)Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za I - X 2015r.
2)Opiniowanie projektów uchwał.
3)Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 26 listopada 2015r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1)Zaopiniowanie projektów uchwał podatkowych.
2)Opiniowanie projektów uchwał.
3)Sprawy różne i wolne wnioski.

INFORMACJA - 06.11.2015
 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak