Zamknij

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Floriana, Michała, Moniki

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 28.04.2015

XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym

Towarzystwo Sportowe "Pro-Familia" zaprasza na XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym, 31.05.2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku [więcej...]

INFORMACJA - 25.04.2015

INFORMACJA

Wójt Gminy Frysztak informuje, że Zarządzeniem Nr IV/27/2015 Wójta Gminy Frysztak z dnia 20 kwietnia 2015 roku powołane zostały Obwodowe Komisje Wyborcze, których zadaniem będzie przeprowadzenie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
W związku z powyższym na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zwołuje pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w dniu 27 kwietnia 2015r.(poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

Wójt Gminy
mgr inż. Jan Ziarnik

INFORMACJA - 21.04.2015

INFORMACJA

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia mieszkańców gminy, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godzinie 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku, odbędzie się spotkanie informacyjne w zakresie możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach działania 321: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013, dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej (ogniwa fotowoltaiczne, mikroelektrownie wiatrowe oraz układy mikrogeneracyjne, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła).
Ze względu na planowany termin naboru wniosków do dnia 01.06.2015 r. oraz konieczność spełnienia szeregu wymagań dotyczących beneficjenta (gminy), prosi się zainteresowane osoby o wzięcie udziału w spotkaniu, na którym zostaną omówione ramowe zasady uczestnictwa w projekcie (w tym termin podpisania umów) oraz przedstawione możliwości i formy dofinansowania.
Ankieta
Ogłoszenie
Deklaracja

Jan Ziarnik
Wójt Gminy

INFORMACJA - 21.04.2015

Wybory na Sołtysów i Rad Sołeckich

W ostatnie dwie niedziele (12 i 19 kwietnia 2015 r.) odbyły się w naszej gminie wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019. Mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli na najniższym, ale jakże ważnym, szczeblu podziału administracyjnego gminy.
Sołtys przy pomocy rady sołeckiej ma za zadanie w pierwszej kolejności współpracować z mieszkańcami w celu zabezpieczania potrzeb społeczności lokalnej oraz wiejskich inwestycji.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dużo wytrwałości w sprawowaniu funkcji społecznych. Wyniki wyborów w załączeniu. [więcej...]

INFORMACJA - 15.04.2015

ZEBRANA WIEJSKIE WYBORCZE

Wójt Gminy Frysztak informuje mieszkańców, że w dniu 19 kwietnia 2015 r. odbędą się zebrania wiejskie wyborcze w sołectwach:

  1. w sołectwie Huta Gogołowska zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim Hucie Gogołowskiej dnia 19.04.2015r. w o godzinie 16:00;

  2. w sołectwie Kobyle zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Kobylu dnia 19.04.2015r. o godzinie 16:00;

  3. w sołectwie Lubla zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku Zespołu Szkół w Lubli dnia 19.04.2015r. o godzinie 14:00;

  4. w sołectwie Pułanki zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Pułankach dnia 19.04.2015r. o godzinie 14:00;

  5. w sołectwie Stępina zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w w Stępinie dnia 19.04.2015r. o godzinie 16:00;

  6. w sołectwie Twierdza zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Twierdzy dnia 19.04.2015r. o godzinie 15:00;

  7. w sołectwie Widacz zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Widaczu dnia 19.04.2015r. o godzinie 15:00.

  8. Wójt Gminy
    mgr inż. Jan Ziarnik

INFORMACJA - 02.04.2015

INFORMACJA

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 3 kwietnia 2015 roku (wielki piątek) Urząd Gminy będzie czynny dla interesantów w godzinach od 7:30 do 13:30.

Jan Ziarnik
Wójt Gminy

OGŁOSZENIE - 24.03.2015

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg na dostawę kruszyw kamiennych wraz z rozplantowaniem na koronie dróg na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak w 2015r. [szczegóły]

INFORMACJA - 24.03.2015

Czas na aktywność w Gmine Frysztak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku realizuje ósmą - ostatnią już - edycję projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Frysztak" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [więcej...]

INFORMACJA - 09.03.2015

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok szkolny 2015/2016. Szczegółowe informacje przydatne w okresie rekrutacji, niezbędne formularze i dokumenty będą dostępne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Frysztak. [więcej...]

INFORMACJA - 06.03.2015

IV Gminny Halowy turniej piłki nożnej drużyn OSP

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP we Frysztaku serdecznie zaprasza wszystkich kibiców na IV Gminny halowy turniej piłki nożnej drużyn OSP o puchar przechodni Mistrza Gminy Frysztak w piłce halowej, który odbędzie się 21 marca 2015r. od godz. 9:00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Gogołowie.

INFORMACJA - 06.03.2015

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację kursu zawodowego
Drwal - operator pilarek. [więcej...]
Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 05.03.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wójt Gminy Frysztak ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna stanowiącego własność Gminy Frysztak pozyskanego z lasów mienia gminnego we wsi Glinik Górny i Huta Gogołowska. [szczegóły]

INFORMACJA - 04.03.2015

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie przy współpracy Wójta Gminy Frysztak, w ramach "AKCJI PIT" za 2014 rok", serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do Urzędu Gminy we Frysztaku w dniu 20 marca 2015r. w godzinach 9:00 - 14:00 do skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Skarbowego w Strzyżowie przy sporządzeniu i wysłaniu drogą elektroniczną zeznania podatkowego PIT-37 za 2014r. [więcej...]

INFORMACJA - 04.03.2015

NOWY DOWÓD OSOBISTY

Od marca 2015 roku MSW rozpoczęło wydawanie dowodów osobistych nowego wzoru. W dalszym ciągu będzie to karta wykonana z tego samego materiału i o takich samych wymiarach jak dotychczas wydawany dowód osobisty. Zmieni się natomiast wygląd graficzny, zakres danych oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.
Dokumenty wydane przed marcem 2015 roku zachowują swoją ważność do daty wskazanej na dokumencie. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 03.03.2015

WYNIKI
NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Frysztak ogłasza wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor [więcej...]

INFORMACJA - 24.02.2015

V Drużynowe Mistrzostwa Strażaków OSP
w Tenisie Stołowym

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP we Frysztaku zaprasza wszystkich na V Drużynowe Mistrzostwa Strażaków OSP Gminy Frysztak w Tenisie Stołowym, które odbędą się w najbliższą sobotę (28 lutego) w hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku. [PLAKAT]

INFORMACJA - 20.02.2015

ZAPROSZENIE
NA V SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na V sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 27 lutego 2015r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 17.02.2015

Nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie staży zawodowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie staży zawodowych w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Frysztak" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [więcej...]

INFORMACJA - 10.02.2015

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Gmina Frysztak zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.
Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.
Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.
Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 27 lutego 2015 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy Frysztak. [więcej...]

INFORMACJA - 06.02.2015

GOSPODARKA ODPADAMI

Urząd Gminy Frysztak informuje mieszkańców gminy, że w 2015r. nie uległa zmianie miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawka za odpady segregowane - 4,40zł. miesięcznie/osobę,
Stawka za odpady niesegregowanie - 9,00zł. miesięcznie/osobę.
Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości wnoszą bez wezwania raz na kwartał w terminach:
za I kwartał do 15 marca danego roku,
za II kwartał do 15 maja danego roku,
za III kwartał do 15 września danego roku,
za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
Opłatę można uiszczać:
1) przelewem,
2) wpłatą na rachunek bankowy nr :

16916810275505851920000360

3) wpłatą w kasie urzędu gminy,
4) u sołtysa danego sołectwa.

INFORMACJA - 05.02.2015

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY

W dniu 23 stycznia 2015r. odbyła się sesja Rady Gminy Frysztak poświęcona działalności klubów sportowych działających na terenie gminy oraz uchwaleniu budżetu gminy na 2015r.
Na początku radni oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacjami przedstawionymi przez prezesów trzech klubów sportowych działających na terenie gminy, a mianowicie Pana Mateusza Dykę - prezesa zarządu GMKS "Strzelec" Frysztak, Pana Tomasza Leœśniaka - prezesa zarządu KS "Orzeł" Lubla oraz Pana Artura Winiarskiego - prezesa zarządu MKS "Skarbek" Gogołów. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 03.02.2015

OGŁOSZENIE
O PONOWNYM NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Frysztak ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor [więcej...]

OGŁOSZENIE - 02.02.2015

Wójt Gminy Frysztak ogłasza nabór wniosków dla organizacji pozarządowych o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2015 roku. [więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak