Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza

Ostanio zaktualizowano: Gospodarka odpadami Oferty Inwestycyjne, Biblioteka,Tablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 12.09.2014

Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich

Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek włsasny. [szczegóły]

INFORMACJA - 12.09.2014

PIESKI DO ADOPCJI

Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu pięć psich "sierot" porzuconych na terenie naszej gminy oferując je do adopcji w terminie do 23 września 2014 roku
Pieski można zobaczyć osobiście na oczyszczalni ścieków w Pułankach w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod następującymi numerami telefonów: 17 2777220 i 17 3070133 w godz. od 7.00 do 15.00 w dni robocze oraz 502429070 w pozostałym czasie. Psy są odchowane, w dobrej kondycji fizycznej.
Pragnę z góry podziękować tym, którzy okażą współczucie dla bezdomnych czworonogów i je przygarną.
[ZDJĘCIE PIESKA 1]
[ZDJĘCIE PIESKA 2]
[ZDJĘCIE PIESKA 3]
[ZDJĘCIE PIESKA 4]
[ZDJĘCIE PIESKA 5]

INFORMACJA - 12.09.2014

Płatności bezpośrednie w roku 2015
(Projekt)

W 2015r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja płatnicza, realizować będzie zreformowany system wsparcia bezpośredniego. Najistotniejsze zmiany w systemie płatności bezpośrednich od 2015r. dotyczą, rodzajów płatności (schematów), o które rolnik będzie mógł się ubiegać oraz wymogów, których spełnienie będzie warunkowało przyznaniem rolnikowi poszczególnych płatności. [szczegóły]

INFORMACJA - 09.09.2014

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. Edukacja
II. Rozwój Lokalny
[szczegóły]

INFORMACJA - 25.08.2014

Jeżeli masz więcej niż 18 lat i mniej niż 25, nie masz pracy, nie uczysz się i nie szkolisz, nie masz również kwalifikacji zawodowych albo są one nieodpowiednie, koniecznie weź udział w projekcie: "RÓWNI NA RYNKU PRACY"
Zapewnimy Ci:
- zajęcia z doradztwa zawodowego, wsparcie opiekunów, konsultacje psychologiczne,
- szkolenia zawodowe oraz szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców (np. prawo jazdy kat. B.)
- wsparcie zatrudnienia oraz naukę aktywnego poszukiwania pracy,
- finansowanie kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa.
- 6 miesięczny staż zawodowy.
ZAPISY TRWAJĄ do 9 września 2014 r. !!!
[szczegóły]

INFORMACJA - 20.08.2014

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza
"Regionalny Konkurs Grantowy"
w ramach Programu "Równać Szanse 2014"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2015r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12:00. [szczegóły]

INFORMACJA - 12.08.2014


Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Rzeszowie


informuje rolników z terenu Gminy Frysztak o możliwości bezpłatnego zbadania próbek glebowych na zawartość składników pokarmowych i kwasowości gleby. Ilość wykonanych analiz jest ograniczona ze względu na wielkość przyznanych na ten cel dotacji z budżetu gminy i budżetu powiatu.
Informacja w tym zakresie udzielana jest w Urzędzie Gminy we Frysztaku pok. 11 lub 15.
Realizacja zamówień będzie prowadzona w/g kolejności zgłoszeń na listę, do wyczerpania środków finansowych przeznaczanych na ten cel.

INFORMACJA - 11.08.2014


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne [szczegóły]

INFORMACJA - 08.08.2014


Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje


o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" za pośrednictwem Czarnorzecko - Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, działającej na terenie gmin: Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka. [więcej...]

INFORMACJA - 07.08.2014


INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Lekarz Weterynarii
informuje


Kwestie dotyczące uboju z konieczności są regulowane rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139z 30.4.2004, str. 55) - załącznik III, Sekcja I, rozdział VI "Ubój z konieczności poza rzeźnią".
Z terenu powiatu strzyżowskiego tusze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności na terenie gospodarstwa przyjmie do rzeźni Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Marek Leśniak, ul. Bieszczadzka 5a, 38-100 Strzyżów. Mięso z uboju z konieczności poza rzeźnią może być wykorzystane do celów spożycia przez ludzi jeśli spełni wymogi określone w załączniku Nr 1. [więcej...]

INFORMACJA - 05.08.2014


STYPENDIUM SZKOLNE 2014/2015


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 można składać:
- od 1 do 15 września - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych,
- od 1 do 15 października - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztak ( Urząd Gminy Frysztak) pok. Nr 18, tel. 17-2777 015. Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku - Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

INFORMACJA - 05.08.2014


WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015


Wnioski o przyznanie "Dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów wszystkich typów szkół posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Wyprawka szkolna" można składać do 10 września 2014r. Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku - Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

INFORMACJA - 05.08.2014


OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY


Pierwsze KDR trafiają do mieszkańców naszej gminy. Przypominamy, że od 16 czerwca można w GOPS składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje członkom rodzin wielodzietnych czyli rodzicom z co najmniej trójką dzieci do 18 roku życia (do 25 roku gdy dziecko się uczy). Więcej szczegółów i informacje o przysługujących uprawnieniach na stronie rodzina.gov.pl.
Przypominamy również, że duże rodziny z naszego województwa mogą także składać wnioski o wydanie Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny. Wniosek przesyła się pocztą lub składa go osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35- 078 Rzeszów. [więcej...]

INFORMACJA - 01.08.2014


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne [szczegóły]

INFORMACJA - 28.07.2014

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do udziału w projekcie "Podkarpackie Centrum Doradztwa dla Mikroprzedsiębiorstw". Warunki uczestnictwa oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się w Biurze Projektu oraz na stronie www.mikroprzedsiebiorczosc.bdcenter.pl.

INFORMACJA - 28.07.2014

Głosujemy na "Schron" w plebiscycie na najpopularniejszą atrakcję regionuPodkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na najpopularniejszą atrakcję regionu. Wśród 100 zakwalifikowanych atrakcji jest zespół schronów znajdujący się w naszej gminie. Po wejściu na stronę: www.konkurs.podkarpackie.travel należy przejść do głosowania i wyszukać pod nr. 95 "Tunel schronowy w Stępinie - Cieszynie".
Głosować można do 17 października.
Równocześnie trwa konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie przedstawiające atrakcje turystyczne podkarpacia.
Szczegóły na stronie organizatora.

INFORMACJA - 24.07.2014

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHUWójt Gminy Frysztak informuje, że w związku z przebudową mostu na potoku Glinik, zlokalizowanego w miejscowości Glinik Dolny w ciągu drogi gminnej nr 112159R o przebiegu Frysztak- Sztukówka-Gogołów Dział-Januszkowice, począwszy od dnia 28.07.2014r. droga będzie nieprzejezdna na skute wyłączenia z ruchu odcinka drogi w km 0-639 w obrębie przebudowywanego mostu. [więcej...]
[Mapa Google]
[Mapa1]
[Mapa2]

OGŁOSZENIE - 23.07.2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie staży zawodowych w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Frysztak" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [więcej...]

INFORMACJA - 15.07.2014

Szanowni Państwo

Z dniem 18 lipca 2014r. wejdzie w życie ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało ją wspólnie z partnerami społecznymi. Nowa regulacja wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym. Najistotniejsza jest jednak zmiana polegająca na scentralizowaniu procesu i obsłudze zgłoszeń wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Najważniejsze z wprowadzanych zmian to:

  1. Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych będzie prowadzona wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

  2. Pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej - decyzje wydawane przez różne organy administracji zostaną zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenia będą zamieszczane na portalu zbiórki.gov.pl;

  3. Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej;

  4. Wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą dostępne na portalu zbiórki.gov.pl;

  5. Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wpłaty online, wysyłanie sms'ów) można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności - nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych;

  6. Obniżone zostaną koszty związane z organizacją zbiórek publicznych - zniesiona zostanie opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

Więcej informacji na stronie mac.gov.pl/zbiorki

 
Urząd Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak