Zamknij

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Arnolda, Emiliany, Lucyny

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
OGŁOSZENIE - 24.06.2015

WARZYWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FRYSZTAK

Gmina Frysztak w dniu 24 czerwca 2015r otrzymała transport warzyw z PCK w ramach mechanizmu pn.: "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw". Warzywa dla mieszkańców poszczególnych miejscowości będą wydawane przez sołtysów wg następującego harmonogramu: [harmonogram...]
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po odbiór warzyw w wyznaczonych terminach (prosimy o przyniesienie opakowań na warzywa).

INFORMACJA - 24.06.2015

"WYPRAWKA SZKOLNA" W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna", pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:.... [więcej...]

INFORMACJA - 22.06.2015

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2016-2019

W 2015 roku Rada Gminy Frysztak dokona wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2016 - 2019. [szczegóły]
Karta Zgłoszenia
Lista Obywatelska

INFORMACJA - 22.06.2015

ZAPROSZENIE
NA IX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na IX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 26 czerwca 2015r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 12.06.2015

Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 to kolejny rok wprowadzania bezpłatnych podręczników. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811) spowodowały, iż począwszy od roku szkolnego 2014/2015, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W roku szkolnym 2014/2015 bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapewniono uczniom klas I szkół podstawowych. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obejmie kolejne roczniki uczniów szkoły podstawowej, tj. uczniów klas II i IV, i po raz pierwszy uczniów klasy I gimnazjum. [więcej...]

Harmonogram realizacji zadania zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników,materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2014-2017

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników dla szkół podstawowych.

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników dla szkół gimnazjalnych.

INFORMACJA - 11.06.2015

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Przewodniczący Rady Gminy Frysztak zaprasza na posiedzenia:
22 czerwca 2015 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu o Spraw Społecznych,
23 czerwca 2015 Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
24 czerwca 2015 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
25 czerwca 2015 Komisji Rewizyjnej.
[więcej...]

OBWIESZCZENIE - 23.05.2015

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 149 w Frysztaku z dnia 11.05.2015r.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 149 we Frysztaku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. oraz uchwałą 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014r., głosowanie do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Strzyżowie odbędzie się w dniu 31 maja 2015r. w godzinach 8:00 do 18:00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Urzędzie Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodnicząca OKW nr 149 we Frysztaku
Filip Małgorzata

INFORMACJA - 22.05.2015

ZAPROSZENIE
NA VIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 maja 2015r. o godzinie 9:00 w Gminnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Stępinie. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

OGŁOSZENIE - 20.05.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Frysztak składa do Wykonawców zapytanie cenowe dotyczące opracowania projektu budowlanego przebudowy ulic Mikołaja Frysztackiego, Braci Dymnickich, Franciszka Grzegorza Gołębiowskiego, Słnecznej, Samolewicza oraz placu parkingowego przy ulicy Józefa Piętniewicza i ks. Wojciecha Blajera we Frysztaku, gmina Frysztak.

[szczegóły]
INFORMACJA - 19.05.2015

Termin wyłożenia do wglądu listy Członków Izb Rolniczych

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 149 we Frysztaku informuje, że w dniach od 15.05.2015r. do 21.05.2015r. w Urzędzie Gminy we Frysztaku ul. Wojciecha Blajera 20, pok. 25 w godzinach pracy Urzędu tj. (od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 - 15:30), będą wyłożone do wglądu listy Członków Izb Rolniczych uprawnionych do głosowania w dniu 31 maja 2015r.

Przewodnicząca OKW nr 149 we Frysztaku
Filip Małgorzata

INFORMACJA - 19.05.2015
INFORMACJA - 15.05.2015

Wójt Gminy Frysztak uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczęciem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie prac związanych z realizacją zadania pn.: "Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1837R Sieklówka - Lubla w miejscowości Lubla w km 0+520" nastąpi zamknięcie w/w odcinka drogi dla ruchu kołowego i pieszego w dniach 18 i 19.05.2015r. w godz. 8:00 - 20:00.
Za wszelkie utrudnienia wynikające z prowadzonych robót przepraszamy.

INFORMACJA - 14.05.2015

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Frysztak

Informuje się mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniach 25, 26 i 27 maja 2015 r. odbędą się posiedzenia komisji Rady Gminy Frysztak. [więcej...]

INFORMACJA - 08.05.2015

WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 10 maja 2015r. pracują od godziny 6:00
Lokale Wyborcze otwarte będą w godzinach od 7:00 do 21:00

INFORMACJA - 28.04.2015

XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym

Towarzystwo Sportowe "Pro-Familia" zaprasza na XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym, 31.05.2015 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku [więcej...]

INFORMACJA - 25.04.2015

INFORMACJA

Wójt Gminy Frysztak informuje, że Zarządzeniem Nr IV/27/2015 Wójta Gminy Frysztak z dnia 20 kwietnia 2015 roku powołane zostały Obwodowe Komisje Wyborcze, których zadaniem będzie przeprowadzenie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
W związku z powyższym na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zwołuje pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w dniu 27 kwietnia 2015r.(poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

Wójt Gminy
mgr inż. Jan Ziarnik

INFORMACJA - 21.04.2015

INFORMACJA

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia mieszkańców gminy, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godzinie 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku, odbędzie się spotkanie informacyjne w zakresie możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach działania 321: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013, dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej (ogniwa fotowoltaiczne, mikroelektrownie wiatrowe oraz układy mikrogeneracyjne, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła).
Ze względu na planowany termin naboru wniosków do dnia 01.06.2015 r. oraz konieczność spełnienia szeregu wymagań dotyczących beneficjenta (gminy), prosi się zainteresowane osoby o wzięcie udziału w spotkaniu, na którym zostaną omówione ramowe zasady uczestnictwa w projekcie (w tym termin podpisania umów) oraz przedstawione możliwości i formy dofinansowania.
Ankieta
Ogłoszenie
Deklaracja

Jan Ziarnik
Wójt Gminy

INFORMACJA - 21.04.2015

Wybory na Sołtysów i Rad Sołeckich

W ostatnie dwie niedziele (12 i 19 kwietnia 2015 r.) odbyły się w naszej gminie wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019. Mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli na najniższym, ale jakże ważnym, szczeblu podziału administracyjnego gminy.
Sołtys przy pomocy rady sołeckiej ma za zadanie w pierwszej kolejności współpracować z mieszkańcami w celu zabezpieczania potrzeb społeczności lokalnej oraz wiejskich inwestycji.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dużo wytrwałości w sprawowaniu funkcji społecznych. Wyniki wyborów w załączeniu. [więcej...]

INFORMACJA - 15.04.2015

ZEBRANA WIEJSKIE WYBORCZE

Wójt Gminy Frysztak informuje mieszkańców, że w dniu 19 kwietnia 2015 r. odbędą się zebrania wiejskie wyborcze w sołectwach:

  1. w sołectwie Huta Gogołowska zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim Hucie Gogołowskiej dnia 19.04.2015r. w o godzinie 16:00;

  2. w sołectwie Kobyle zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Kobylu dnia 19.04.2015r. o godzinie 16:00;

  3. w sołectwie Lubla zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku Zespołu Szkół w Lubli dnia 19.04.2015r. o godzinie 14:00;

  4. w sołectwie Pułanki zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Pułankach dnia 19.04.2015r. o godzinie 14:00;

  5. w sołectwie Stępina zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w w Stępinie dnia 19.04.2015r. o godzinie 16:00;

  6. w sołectwie Twierdza zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Twierdzy dnia 19.04.2015r. o godzinie 15:00;

  7. w sołectwie Widacz zebranie wiejskie wyborcze odbędzie się w budynku wiejskim w Widaczu dnia 19.04.2015r. o godzinie 15:00.

  8. Wójt Gminy
    mgr inż. Jan Ziarnik

INFORMACJA - 02.04.2015

INFORMACJA

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 3 kwietnia 2015 roku (wielki piątek) Urząd Gminy będzie czynny dla interesantów w godzinach od 7:30 do 13:30.

Jan Ziarnik
Wójt Gminy

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak