[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 17.10.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 09.10.2017
INFORMACJA - 05.10.2017

WSPÓLNIE CZYTAMY, KSIĄŻKI ZDOBYWAMY!

Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku wraz z Filiami bierze udział w akcji Mlecznej Kanapki Kinder "Przerwa na wspólne czytanie."
Nagrody główne dla 20 zwycięskich bibliotek to zestawy 250 książek z kolekcji Mlecznej Kanpki Kinder oraz 2 pufy do wpólnego czytania.
Kolejnych 100 bibliotek otrzyma zestaw 50 książek z kolekcji Mlecznej Kanapki Kinder.

Głosuj na naszą Bibliotekę!

Zarejestruj się na stronie www.wspolneczytanie.pl/biblioteki następnie zaloguj się. Może też głosować bez rejestracji, logując się przez konto na FB.
Głosuj między 2 a 31 paździenika 2017r. Codziennie możesz oddać jeden głos!

Dziękujemy!!!

INFORMACJA - 05.10.2017

Bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

W ramach 6 edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi, zapraszamy na badanie mamograficzne. Badanie będzie można wykonać we Frystaku obok Szkoły Podstawej w dniu 12.10.2017 (czwartek). Na badania można się zapisać telefonicznie pod numerem 42 254 64 10 lub 517 544 044 oraz przez strone internetową www.salvemedica.pl/mammografia
Więcej informacji o akcji na stronach: www.laczynaskobiecosc.pl, www.salvemedica.pl oraz na profilu Łączy Nas Kobiecość na Facebooku.
[Plakat]

INFORMACJA - 27.09.2017

Chcesz założyć firmę społeczną? Zdobądź do 245 000,00zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego.

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES) prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie "ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II", który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII "Integracja społeczna", Działanie 8.5 "Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie". [więcej...]
[Plakat]

INFORMACJA - 19.09.2017

Zebrania Wiejskie

Sołtysi sołectw Glinik Dolny, Frysztak, Glinik Górny, Kobyle, Pułanki zawiadamiają mieszkańców, że w dniu 24 września 2017 r. (niedziela) odbędą się zebranie wiejskie:

 • w sołectwie Glinik Dolny o godz. 14:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Frysztak o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak,

 • w sołectwie Glinik Górny o godz. 15:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Kobyle o godz. 16:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Pułanki o godz. 16:00 w budynku wiejskim.

Szczegóły dotyczące porządku zebrań na zawiadomieniach w poszczególnych sołectwach.

INFORMACJA - 18.09.2017

Informacja o złożonych ofertach dotyczących realizacji zadań publicznych przez jednostki OSP z terenu gminy Frysztak

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn zm.) Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 18.09.2017 r. do Urzędu Gminy Frysztak wpłynęło pięć ofert dotyczących realizacji zadań publicznych przez jednostki OSP z terenu gminy Frysztak [więcej...]

INFORMACJA - 15.09.2017

Zebrania Wiejskie

Sołtysi sołectw Chytrówka, Huta Gogołowska, Twierdza, Stępina, Cieszyna zawiadamiają mieszkańców, że w dniu 17 września 2017 r. (niedziela) odbędą się zebranie wiejskie:

 • w sołectwie Chytrówka o godz. 15:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Huta Gogołowska o godz. 15:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Twierdza o godz. 16:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Stępina o godz. 17:00 w budynku wiejskim,

 • w sołectwie Cieszyna o godz. 17:00 w budynku wiejskim.

Szczegóły dotyczące porządku zebrań na zawiadomieniach w poszczególnych sołectwach.

INFORMACJA - 08.09.2017

Zebranie Wiejskie sołectwa Widacz

Sołtys sołectwa Widacz zawiadamia wszystkich mieszkańców, że zwołuje zebranie wiejskie w dniu 10 września 2017r. o godz. 14:00 w budynku wiejskim w Widaczu.
Porządek zebrania:

 1. Uchwalenie podziału środków finansowych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.

 2. Sprawy różne.

INFORMACJA - 05.09.2017

Informacja o realizacji projektu

Stowarzyszenie "Gogołów bez Granic" w okresie luty - grudzień 2017 roku realizuje na terenie Gminy Frysztak projekt "Edukacja pierwszej pomocy dla rodzin - od najmłodszych do najstarszych!", którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, młodzieży, w tym niepełnosprawnych, a także rodziców, nauczycieli, kobiet ciężarnych i młodych matek oraz seniorów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. [więcej...]

INFORMACJA - 05.09.2017

Stowarzyszenie Gogołów bez Granic
oraz Fundacja SOS Życie
zapraszają

na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku 50 - 69 lat (bezpłatne badanie raz na 2 lata), oraz na bezpłatne badania cytologiczne Panie w wieku 25 - 59 lat (bezpłatne badanie raz na 3 lata).
Obowiązuje rejestracja telefoniczna 17 582 40 60 [więcej...]

INFORMACJA - 05.09.2017
INFORMACJA - 01.09.2017

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 4 do 18 września 2017r. odbędzie się nabór wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" [więcej...]

INFORMACJA - 01.09.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXIV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 08 września 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXIV sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 31.08.2017

Zarząd Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania
serdecznie zapradza
na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

organizowane w dniu 08.09.2017r. (piątek) o godz. 13.00 dotyczące możliwości pozyskania unijnych środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. [więcej...]

INFORMACJA - 31.08.2017

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 06 września 2017r. /środa/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 29.08.2017

W tym roku dłuższe wakacje...

Rodzice!
Drodzy Uczniowie !

Uprzejmie informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w poniedziałek 4 września 2017r.

INFORMACJA - 25.08.2017

GMINA FRYSZTAK BLISKA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że w dniu 18 sierpnia Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego opublikował listę 69 rozpatrzonych wniosków wraz z punktacją z wyników oceny merytorycznej. Wnioski złożyło 124 gminy z terenu województwa podkarpackiego. Wspólny wniosek gminy Wiśniowa i gminy Frysztak otrzymał 83,76 pkt, co plasuje go na wysokim - 11 miejscu spośród 69 wniosków.
Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie w przyszłym tygodniu. Prosimy o cierpliwość, w najbliższym czasie poinformujemy o szczegółach.

INFORMACJA - 25.08.2017

Nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej można uzyskć zgłaszając się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, ul. Kościuszki 24 oraz na stronie internetowej www.jaslo.wku.wp.mil.pl lub pod numerami telefonów 261 156 734, 261 156 720

INFORMACJA - 22.08.2017

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
II okres - sierpień 2017

Wójt Gminy Frysztak informuje, iż każdy rolnik, ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Frysztak.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 lutego 2017r. do 31 lipca 2017r. w ramach limitu zwrotu określonego na 2017 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2017 wynosi 86,00 zł/1 ha użytków rolnych, (86 litrów na 1 ha), dopłata do jednego litra wynosi 1,00 zł.
Zwrot podatku wypłacany będzie w terminie 1-31 października 2017r gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest w Urzędzie Gminy Frysztak, pokój nr 25 lub na stronie internetowej www.bip.frysztak.pl w menu "Wozry dokumentów i formularzy", lub można go pobrać tutaj.

INFORMACJA - 09.08.2017

STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 można składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół we Frysztaku (Urząd Gminy Frysztak) pok. nr 18, tel 17 2777015:
- od 1 do 15 września - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych.
- od 1 do 15 października - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku -Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

INFORMACJA - 09.08.2017
INFORMACJA - 04.08.2017
INFORMACJA - 03.08.2017
INFORMACJA - 02.08.2017

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 14 sierpnia 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

INFORMACJA - 01.08.2017

INFORMACJA O ZMIANACH OZANKOWANIA

Wójt Gminy Frysztak informuje, że od dnia 31.07.2017r. po stronie prawej ulicy Mikołaja Frysztakcjiego na odcinku od skrzyżowania z ulica Piętniewicza aż do sklepu "Zielony Koszyk", w godzinach od 7:00 do 16:00 obowiązuje zakaz postoju pojazdów dłuższy niż 1 godzina. [więcej...]

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak