[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 06.12.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017r.
2) Uchwalenie sprawozdania z działalności komisji za 2016r..
3) Uchwalenie planu pracy komisji na 2017r.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017r.
2) Uchwalenie sprawozdania z działalności komisji za 2016r.
3) Uchwalenie planu pracy komisji na 2017r.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016r. /środa/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Kontrola finansowa funkcjonowania systemu odbierania i unieszkodliwania odpadów za okres I - X 2016r.
2) Kontrola finansowa wydatków poniesionych na ochronę przeciwpożarową za I - XI 2016r.
3) Uchwalenie sprawozdania z działaności komisji za 2016r.
4) Uchwalenie planu prac komisji na 2017r.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektów uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017r.
2) Uchwalenie sprawozdania z działalności komisji za 2016r.
3) Uchwalenie planu pracy komisji na 2017r.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.

OGŁOSZENIE - 26.11.2016

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje mieszkańców Frysztaka korzystających z wodociągu komunalnego, że ze względu na przebudowę dróg w centrum Frysztaka mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do odbiorców. Nasz zakład we współpracy głównym wykonawcą robót będzie sukcesywnie wymieniał przyłącza wodociągowe na ul. Gołębiowskiego. Ze względu na zakres prac, przerwy w dostawie wody mogą dotyczyć mieszkańców ul. Gołębiowskiego, ul. Samolewicza, ul M. Frysztackiego (od strony ul. Gołębiowskiego). Możliwe są również przerwy w dostawie wody dotyczące wszystkich odbiorców korzystających z wodociągu komunalnego. Zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań aby zminimalizować uciążliwości spowodowane przerwami w dostawie wody. Za wszelkie problemy spowodowane chwilowym brakiem wody przepraszamy.

INFORMACJA - 26.11.2016

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA GMINY FRYSZTAK

Szanowni Mieszkańcy Gminy Frysztak.
W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE - Gmina Frysztak podjęła działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. [więcej...]
Ankieta doboru OZE
Deklaracja OZE
Oświadczenie Kryteria OZE
Regulamin

INFORMACJA - 22.11.2016

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowa dla świń w obrocie krajowym

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 paździenika 2016r. rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.
[więcej_1...]
[więcej_2...]

INFORMACJA - 22.11.2016

APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo !
ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. [więcej...]
[Zasady]

INFORMACJA - 22.11.2016

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informuję o planowanej w dniach 18-27 listopada 2016r. dodatkowej (trzeciej w bieżącym roku) akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dodatkowe szczepienie zostanie przeprowadzone po raz pierwszy na terenie województwa podkarpackiego i ma ono na celu uodpornienie jak największej populacji lisów wolno żyjących. [więcej...]

INFORMACJA - 15.11.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 22 listopada 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Porządek posiedzenia:
1) Kontrola finansowa funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za okres I - X 2016r.
2) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 23 listopada 2016r. /środa/ pkt 1 o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku oraz pkt 2 i 3 od godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Analiza funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku za okres I - X 2016r.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 28 listopada 2016r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Analiza problemu bezdomoności zwierząt na terenie gminy.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 29 listopada 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.

INFORMACJA - 10.11.2016

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok". [szczegóły]

INFORMACJA - 03.11.2016

Wręczenie stypendiów naukowych


Na ostatniej sesji Rady Gminy Frysztak w dniu 28 października 2016 r. pan Jan Ziarnik - Wójt Gminy Frysztak wraz z panem Stanisławem Kwiatkiem - Przewodniczącym Rady Gminy Frysztak oraz panem Danielem Wanatem - Przewodniczącym Komisji Stypendialnej, na podstawie Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Frysztak, wręczyli stypendia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów [więcej...]

INFORMACJA - 31.10.2016

INFORMACJA


W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) w śród trzody chlewnej informuje, że ze strony administracji rządowej zostały podjęte działania informacyjno- edukacyjne w powyższym zakresie. [więcej...]

INFORMACJA - 20.10.2016


Rusza program "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych"


29 września ruszył nabór na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i będzie trwał do 28 października 2016r. Program "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych" przeznaczony jest dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. [więcej...]

INFORMACJA - 20.10.2016

ZAPROSZENIE
NA XXIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 28 października 2016r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 17.10.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 24 października 2016r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Analiza gospodarki rolnej na terenie gminy Frysztak.
2) Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Frysztak.
3) Rozpatrzenie możliwości obniżenai ceny 1dt żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2017r. 4) Opiniowanie projektów uchwał. 5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 25 paździenika 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00 w w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Spotkanie komisji z dyrektorami szkół, przedszkoli i przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli.
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 26 paździenika 2016r. /środa/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Analiza kosztów funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych za I - IX 2016r..
2) Opiniowanie projektów uchwał.
3) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27 paździenika 2016r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjne Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Kontrola finansowa funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół we Frysztaku za I - IX 2016r.
2) Sprawy różne i wolne wnioski.

INFORMACJA - 04.10.2016


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych


Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 13 października 2016 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W tym dniu każdy mieszkaniec będzie mógł wystawić przed posesję, w miejscu łatwo dostępnym i nie stanowiącym utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów, odpady wielkogabarytowe. Do komunalnych odpadów wielkogabarytowych zaliczamy wszelkiego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do worka lub pojemnika na pozostałe odpady komunalne. Należą do nich m. in. Meble, sprzęt RTV i AGD, sprzęty domowe typu wózki dziecięce, materace, rowery, duże zabawki, szyby, dywany etc.
Odpady będą zbierane zgodnie z trasami zbierania odpadów komunalnych. Proszę o wystawienie odpadów do godz. 7:00

Wójt Gminy Frysztak
Jan Ziarnik

INFORMACJA - 04.10.2016


Zakaz spalania śmieci


W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Gminy Frysztak dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach i na ogniskach przypominam, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma "zagospodarowania" odpadów. [więcej...]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak