[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Joachima, Nory, Stefana

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 16.08.2018

INFORMACJA W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH ROLNYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje, że z dniem 9 września 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (jednolity tekst Dz.U. z 2017 roku poz. 1295 z poźniejszymi zmianami), która wprowadziła dalsze zmiany zasady zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań. [więcej...]

INFORMACJA - 14.08.2018

ANKIETA

Szanowni Mieszkańcy Gminy zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie sprawdzającej zapotrzebowanie na realizację szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenia stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych.
Ankieta dostępna jest pod adresem https://frysztak.konsultacje-spoleczne.pl/badania-spoleczne/ankieta/205

INFORMACJA - 13.08.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego, że z powodu zmniejszenia się wydajności źródeł zasilających wodociąg oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę wprowadzane zostają ograniczenia w dostawie wody.
Ograniczenia dotyczą dostaw wody w godzinach nocnych od 22.00 do godz. 5.00.

[więcej...]


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 10.08.2018
INFORMACJA - 09.08.2018

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół we Frysztaku (Urząd Gminy Frysztak) pok. nr 18, tel 17 2777015:
- od 1 do 15 września - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych.
- od 1 do 15 października - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku -Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

OGŁOSZENIE - 09.08.2018


OGŁOSZENIE !!!


Zarząd Spółek Wodnych Wodociągowo - Eksploatacyjnych w Cieszynie, Stępinie i Pułankach informują, że w związku z panującą suszą, wydajność źródeł uległa drastycznemu obniżeniu, w związku z powyższym, wody można używać tylko i wyłącznie do celów bytowo-sanitarnych.
Zabrania się przede wszystkim napełniania basenów przydomowych, podlewania działek "ogródków", mycia samochodów, podlewania płyt betonowych, mycia kostki brukowej.

Zarząd Spółek Wodnych
Cieszyny, Stępiny, Pułanek

INFORMACJA - 08.08.2018
OGŁOSZENIE - 07.08.2018

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w związku z ropoczęciem prac związanych z realizacją zadania pn.: "Remont drogi gminnej Nr 112159R na odcinku od km0+700 - 1+550 w miejscowości Glinik Dolny", w okresie od 08.08.2018r. do 30.09.2018r. w dni od poniedziałku do soboty, wystąpią czasowe zamknięcia w/w drogi na odcinku 850m, od mostu na potoku Glinik w kierunku bloków w miejscowości Glinik Dolny.

[więcej...]

Mapka

INFORMACJA - 03.08.2018

ZAPROSZENIE
NA XLV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 10 sierpnia 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 02.08.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

OBWIESZCZENIE - 13.07.2018

Informacja dla mieszkańców, dotycząca projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów

Obwieszczenia Wójta Gminy Frysztak o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy FRYSZTAK

[więcej...]


INFORMACJA - 06.07.2018
INFORMACJA - 02.07.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Frysztak, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.2017, poz.2294)

[więcej...]


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 29.06.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Harmonogram dostaw wody beczkowozem


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 28.06.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego o przekroczeniu wskaźnika mikrobiologii w próbce pobranej w Domu Opieki Społecznej w Gliniku Dolnym.
W 21.06.2018 r. oraz 25.06.2018 r. pobrane zostały próbki w ramach monitoringu kontrolnego w pięciu punktach na wodociągu komunalnym. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w próbce pobranej w Domu Opieki Społecznej w Gliniku Dolnym przekroczenie zostały normy w zakresie bakteriologii, w pozostałych próbkach pobranych na Stacji Uzdatniania Wody ul. Mostowa, PHU Chmura Sp. z.o.o. w Twierdzy, Przedszkolu Publicznym we Frysztaku ul. Wybickiego, w Szkole Podstawowej we Frysztaku ul. Wybickiego zbadane próbki nie wykazały przekroczeń.
W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie wydał komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.
W dniu 29.06.2018 r. pobrane zostaną ponownie próbki w celu przebadania w laboratorium. Pierwsze wyniki spodziewane są w poniedziałek 02.07.2018r.
Harmonogram dostaw wody ogłoszony zostanie w kolejnym komunikacie.

[więcej...]


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 27.06.2018
INFORMACJA - 22.06.2018

Firma HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Przełam barierę - zbuduj swoją karierę!".
Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. - 31.05.2019r.

[więcej...]

Plakat

INFORMACJA - 21.06.2018

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

INFORMACJA - 20.06.2018

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję - wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór - pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki
Prościej, szybciej i wygodniej - to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.
Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. [więcej...]

INFORMACJA - 19.06.2018
INFORMACJA - 18.06.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 18.06.2018

ZAPROSZENIE
NA XLIV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLIV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 czerwca 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 13.06.2018

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU OZE.

Szanowni Państwo,
W dniu 11.06.2018r. (poniedziałek) dokonano otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi dostawy i montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii w Gminach Wiśniowa i Frysztak. W postępowaniu wzięło udział trzech Wykonawców (informacja z otwarcia ofert przedmiotowego postępowania dostępna na stronie BIP UG Wiśniowa). Trwa weryfikacja złożonych ofert zgodnie z prawem zamówień publicznych. [więcej...]

INFORMACJA - 04.06.2018
INFORMACJA - 01.06.2018

SOŁECTWO GLINIK ŚREDNI W FINALE KONKURSU
SOŁECTWO PODKARPACIA 2018

Informujemy mieszkańców, że sołectwo Glinik Średni bierze udział w konkursie Sołectwo Podkarpacia 2018 organizowanym przez Gazetę Codzienną "NOWINY" pod patronatem Marszałka Województwa i Wojewody Podkarpackiego. Sołectwo zakwalifikowało się do II etapu - finałowego, gdzie walczy o cenne nagrody, którymi są bony na zakup materiałów budowlanych o wartości 5000 zł za I miejsce, 3000 zł za II miejsce, 2000 zł za III miejsce.
Prosimy mieszkańców Gminy Frysztak o oddawanie głosów na Sołectwo Glinik Średni. Aby oddać ważny głos na sołectwo należy wysłać SMS pod numer 72355 o treści: NSR.991
Koszt wysłania SMS 2,46 zł z VAT
Głosowanie trwa do poniedziałku 4 czerwca 2018 roku do godziny 21:00.
Szczegóły konkursu na stronie: www.nowiny24.pl/soltys

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak
Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak