Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Gabrieli, Liwii, Leonarda

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 24.02.2015

V Drużynowe Mistrzostwa Strażaków OSP
w Tenisie Stołowym

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP we Frysztaku zaprasza wszystkich na V Drużynowe Mistrzostwa Strażaków OSP Gminy Frysztak w Tenisie Stołowym, które odbędą się w najbliższą sobotę (28 lutego) w hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku. [PLAKAT]

INFORMACJA - 20.02.2015

ZAPROSZENIE
NA V SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na V sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 27 lutego 2015r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 17.02.2015

Nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie staży zawodowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie staży zawodowych w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Frysztak" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [więcej...]

INFORMACJA - 10.02.2015

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Gmina Frysztak zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.
Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.
Jeśli poszukujesz środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej, chcesz uczestniczyć w szkoleniach, dowiedzieć się czy Twój pomysł ma szansę na otrzymanie dofinansowania przyjdź na spotkanie z Konsultantem Funduszy Europejskich.
Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 27 lutego 2015 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy Frysztak. [więcej...]

INFORMACJA - 06.02.2015

GOSPODARKA ODPADAMI

Urząd Gminy Frysztak informuje mieszkańców gminy, że w 2015r. nie uległa zmianie miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawka za odpady segregowane - 4,40zł. miesięcznie/osobę,
Stawka za odpady niesegregowanie - 9,00zł. miesięcznie/osobę.
Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości wnoszą bez wezwania raz na kwartał w terminach:
za I kwartał do 15 marca danego roku,
za II kwartał do 15 maja danego roku,
za III kwartał do 15 września danego roku,
za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
Opłatę można uiszczać:
1) przelewem,
2) wpłatą na rachunek bankowy nr :

16916810275505851920000360

3) wpłatą w kasie urzędu gminy,
4) u sołtysa danego sołectwa.

INFORMACJA - 05.02.2015

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY

W dniu 23 stycznia 2015r. odbyła się sesja Rady Gminy Frysztak pośœwięcona działalnoœści klubów sportowych działających na terenie gminy oraz uchwaleniu budżetu gminy na 2015r.
Na początku radni oraz zaproszeni goœście zapoznali się z informacjami przedstawionymi przez prezesów trzech klubów sportowych działających na terenie gminy, a mianowicie Pana Mateusza Dykę - prezesa zarządu GMKS "Strzelec" Frysztak, Pana Tomasza Leœśniaka - prezesa zarządu KS "Orzeł" Lubla oraz Pana Artura Winiarskiego - prezesa zarządu MKS "Skarbek" Gogołów. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 03.02.2015

OGŁOSZENIE
O PONOWNYM NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Frysztak ogłasza ponowny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor [więcej...]

OGŁOSZENIE - 02.02.2015

Wójt Gminy Frysztak ogłasza nabór wniosków dla organizacji pozarządowych o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2015 roku. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 16.01.2015

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Frysztak ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor [więcej...]

INFORMACJA - 15.01.2015

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY FRYSZTAK

Informuję mieszkańców gminy Frysztak, że będę przyjmował interesantów we wszelkich sprawach dotyczących działania gminy i rady poza oficjalnym terminem dyżuru w urzędzie gminy według załączonego wykazu. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 15.01.2015

ZAPROSZENIE
NA IV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na IV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 23 stycznia 2015r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 08.01.2015

Gminny Zakład Komunalny informuje.

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców usług, że taryfy za zbiorowy pobór wody z wodociągu komunalnego i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych GZK w 2015 roku pozostają na takim samym poziomie jak 2014 roku. [więcej...]

INFORMACJA - 05.01.2015

INFORMACJA

Jeżeli po 1 stycznia 2015 r. gabinet Twojego lekarza rodzinnego będzie zamknięty, można skorzystać z innych przychodni POZ dostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania, gdzie każdy pacjent może liczyć na niezbędną pomoc.
Ponadto:

  • Niezbędną pomoc medyczną świadczą inne POZ (wykaz POZ z terenu powiatu strzyżowskiego), które podpisały umowy, szpitalne izby przyjęć, SOR-y oraz punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (całodobowo).

  • Każdy ubezpieczony może wybrać lekarza, pielęgniarkę i położną POZ.Nie obowiązuje rejonizacja. Ubezpieczony ma prawo do bezpłatnej zmiany trzy razy w roku.

  • Informacje dotyczące dostępu do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można uzyskać całodobowo (do odwołania) pod numerem infolinii 800 804 009 funkcjonującym w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie.

  • W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta działa bezpłatna infolinia: 800 190 590 (czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 21.00).

  • W ww. punktach informacyjnych można także zgłaszać trudności w dostępie do kart pacjenta znajdujących się w dotychczasowych POZ.

INFORMACJA - 05.01.2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wójt Gminy ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak:
- w miejscowości Pułanki. [szczegóły]
- w miejscowości Widacz [szczegóły]

INFORMACJA - 23.12.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku zakończył realizację siódmej edycji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Frysztak" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2014 roku w ramach Projektu wsparcia udzielono 22 osobom trwale korzystającym z pomocy finansowej tutejszego OPS (20 osobom bezrobotnym, w tym 18 długotrwale bezrobotnym oraz 2 rolnikom opłacającym składkę KRUS). Wszyscy uczestnicy Projektu zostali objęci wsparciem psychologicznym (podniesienie zdolności motywacyjnych), doradztwem zawodowym (określenie ścieżki zawodowej), pomocą finansową, a także pracą socjalną. [więcej...]

INFORMACJA - 23.12.2014

ZAPROSZENIE
NA III SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na III sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 30 grudnia 2014r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 22.12.2014

INFORMACJA

Wójt Gminy informuje, że w dniu 24 i 31 grudnia 2014 roku Urząd Gminy będzie czynny dla interesantów w godz. od 7:30 do 13:30.

INFORMACJA - 17.12.2014

Gminny Zakład Komunalny informuje.

W dniach:
24.12.2014r. (Wigilia) Gminny Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gliniku Dolnym czynny będzie w godz. 9.00 - 12.00.
24.12.2014r. (Wigilia) i 31.12.2014r. (Sylwester) kasa zakładu na ul. Mostowej 24 czynna będzie do godz. 12.00.

INFORMACJA - 16.12.2014

INFORMACJA
ZASADY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015

Urząd Gminy Frysztak informuje mieszkańców Gminy Frysztak (właścicieli nieruchomości zamieszkałych), że nie zmieniają się zasady wywozu odpadów komunalnych w 2015r.
Harmonogram wywozu odpadów na 2015r. i kartki do oznakowania worków można pobrać u sołtysa danego sołectwa lub w Urzędzie Gminy (sekretariat, pokój nr 11 lub 22).
Na 2015r. obowiązują takie same kartki jak w 2014r.
Gminny Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje nadal na dotychczasowych zasadach
INFORMACJA O ZASADACH ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2015 ROKU.
[HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2015r.]
HARMONOGRAM PRACY GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

INFORMACJA - 12.12.2014

JABŁKA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FRYSZTAK

Informuję, iż 11 grudnia do gminy Frysztak dotarł transport ponad 20 ton jabłek z PCK w ramach mechanizmu pn.: "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw". Owoce zostały rozwiezione przy pomocy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy do Domów Ludowych pod opiekę sołtysów, którzy rozdysponują owoce wśród mieszkańców. [więcej...]

INFORMACJA - 08.12.2014

Ślubowanie
Wójta Gminy Frysztak

8 grudnia 2014r. w obecności nowo wybranej Rady Gminy Frysztak, ślubowanie złożył Jan Ziarnik - Wójt Gminy Frysztak, tym samym obejmując piąty raz stanowisko Wójt Gminy. [szczegóły]

INFORMACJA - 01.12.2014

I inauguracyjna sesja
Rady Gminy Frysztak

W dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Frysztak. Nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na stanowiska radnych, po czym złożyli ślubowanie. [szczegóły]

INFORMACJA - 01.12.2014
INFORMACJA - 01.12.2013

Rynek Frysztacki z lotu ptaka

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak