Zamknij

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 27.07.2015

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych


Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Zgodnie z art. 70 b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9). [więcej...]

INFORMACJA - 24.07.2015

Soki dla mieszkańców Gminy Frysztak


Gmina Frysztak otrzyma transport soków z PCK w ramach mechanizmu pn.: "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw".
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po odbiór w/w soków w dniu 27 lipca od godz. 15:30 z terenu bazy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska we Frysztaku.
Soki wydawane będą do wyczerpania zapasów.

INFORMACJA - 23.07.2015

POLONUSI Z BRAZYLII Z WIZYTĄ W GMINIE FRYSZTAK


Przedstawiamy państwu fotorelację z wycieczki po gminie Frysztak zorganizowanej w ramach porozumienia z Uniwersytetem Rzeszowskim dla przebywających w Polsce polonusów z Brazylii.
Fotorelacja

INFORMACJA - 17.07.2015
INFORMACJA - 16.07.2015


WSPOMNIENIA O KSIĘDZU INFUŁACIE JÓZEFIE SONDEJU


Przedstawiamy Państwu bardzo ciekawe opracowanie zatytułowane "WSPOMNIENIA O KSIĘDZU INFUŁACIE JÓZEFIE SONDEJU", które zostało przygotowane przez Pana Eligiusza Marcinkowskiego przedstawiające ważne wydarzenia z życia ks. Infułata Józefa Sondeja związane z gminą Frysztak i jej mieszkańcami . Opracowanie zawiera szereg ciekawych zdjęć oraz wspomnień pochodzących z prywatnych zbiorów Pana Marcinkowskiego
WSPOMNIENIA O KSIĘDZU INFUŁACIE JÓZEFIE SONDEJU

INFORMACJA - 15.07.2015


ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY FRYSZTAK


W dniu 12.07.2015r. na zbiorniku Błażkowa odbyły się zawody wędkarskie (spławikowo-gruntowe) o Puchar Wójta Gminy Frysztak. Zawody zorganizowało Koło wędkarskie nr 15 we Frysztaku liczące 120 członków (wśród których są kobiety i młodzież), Prezesem koła jest kolega Grzegorz Dykas, Skarbnikiem kolega Wiesław Bryczek. [więcej...]

INFORMACJA - 10.07.2015


WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016


Zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z dnia 2.07.2015 poz. 938), pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w roku szkolnym 2015/2016 obejmie się...[więcej...]
Wnioski na wyprawkę szkolną można składać do 10 września 2015r. Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku - Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

INFORMACJA - 03.07.2015

POŻYCZKI DLA MIKROFIRM

Fundacja Wspomagani Wsi informuje o możliwości otrzymania pożyczki przez przedsiębiorców z miast i wsi do 40 tys. mieszkańców. [więcej...]

INFORMACJA - 03.07.2015

ZAWODY STRAŻACKIE

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Wójt Gminy Frysztak zapraszają na gminne zawody sportowo - pożarnicze, które odbędą się w dniu 5 lipca 2015 roku /niedziela/ na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
Godz.13:00 - rozpoczęcie gminnych zawodów sportowo - pożarniczych w kategoriach:
- MDP (młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców do 16 lat),
- C (kobiety powyżej 16 lat),
- A (mężczyźni powyżej 16 lat).

INFORMACJA - 30.06.2015

PORTAL E-NALEŻNOŚCI
http://enaleznosci.frysztak.pl

Wójt Gminy Frysztak ma przyjemność poinformować, że w wyniku realizacji projektu "e-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich", został przygotowany portal e-należności. Przy pomocy portalu można sprawdzić wysokość opłat naliczonych za posiadanie gruntów na terenie gminy, wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również wysokości podatku od środków transportowych (pojazdów powyżej 3,5t). [więcej...]

INFORMACJA - 30.06.2015

PUNKT POTWIERDZANIA PROFILI ZAUFANYCH

W następstwie realizacji projektu "e-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich", w Urzędzie Gminy Frysztak został utworzony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych (PPPZ), umożliwiający korzystanie z e-usług świadczonych przez administrację publiczną.
Co to jest profil zaufany i co za jego pomocą można załatwić - sprawdź
Wszystkich zainteresowanych wyrobieniem tożsamości elektronicznej (Profilu Zaufanego) serdecznie zapraszamy.
Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych znajduje się w budynku Urzędu Gminy Frysztak w pokoju nr 13.

INFORMACJA - 30.06.2015

Czas na aktywność w Gminie Frysztak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku zakończył realizację ósmej - ostatniej już - edycji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Frysztak" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 24.06.2015

WARZYWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FRYSZTAK

Gmina Frysztak w dniu 24 czerwca 2015r otrzymała transport warzyw z PCK w ramach mechanizmu pn.: "Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw". Warzywa dla mieszkańców poszczególnych miejscowości będą wydawane przez sołtysów wg następującego harmonogramu: [harmonogram...]
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po odbiór warzyw w wyznaczonych terminach (prosimy o przyniesienie opakowań na warzywa).

INFORMACJA - 24.06.2015

"WYPRAWKA SZKOLNA" W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Zgodnie z projektem Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna", pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:.... [więcej...]

INFORMACJA - 22.06.2015

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2016-2019

W 2015 roku Rada Gminy Frysztak dokona wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego i Okręgowego w Rzeszowie na kadencję 2016 - 2019. [szczegóły]
Karta Zgłoszenia
Lista Obywatelska

INFORMACJA - 22.06.2015

ZAPROSZENIE
NA IX SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na IX sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 26 czerwca 2015r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 12.06.2015

Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 to kolejny rok wprowadzania bezpłatnych podręczników. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811) spowodowały, iż począwszy od roku szkolnego 2014/2015, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W roku szkolnym 2014/2015 bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapewniono uczniom klas I szkół podstawowych. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obejmie kolejne roczniki uczniów szkoły podstawowej, tj. uczniów klas II i IV, i po raz pierwszy uczniów klasy I gimnazjum. [więcej...]

Harmonogram realizacji zadania zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników,materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2014-2017

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników dla szkół podstawowych.

Harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników dla szkół gimnazjalnych.

INFORMACJA - 11.06.2015

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Przewodniczący Rady Gminy Frysztak zaprasza na posiedzenia:
22 czerwca 2015 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu o Spraw Społecznych,
23 czerwca 2015 Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
24 czerwca 2015 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
25 czerwca 2015 Komisji Rewizyjnej.
[więcej...]

OBWIESZCZENIE - 23.05.2015

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 149 w Frysztaku z dnia 11.05.2015r.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 149 we Frysztaku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. oraz uchwałą 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014r., głosowanie do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Strzyżowie odbędzie się w dniu 31 maja 2015r. w godzinach 8:00 do 18:00 w lokalu wyborczym mieszczącym się w Urzędzie Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodnicząca OKW nr 149 we Frysztaku
Filip Małgorzata

INFORMACJA - 22.05.2015

ZAPROSZENIE
NA VIII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na VIII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 maja 2015r. o godzinie 9:00 w Gminnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Stępinie. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

OGŁOSZENIE - 20.05.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Frysztak składa do Wykonawców zapytanie cenowe dotyczące opracowania projektu budowlanego przebudowy ulic Mikołaja Frysztackiego, Braci Dymnickich, Franciszka Grzegorza Gołębiowskiego, Słnecznej, Samolewicza oraz placu parkingowego przy ulicy Józefa Piętniewicza i ks. Wojciecha Blajera we Frysztaku, gmina Frysztak.

[szczegóły]
INFORMACJA - 19.05.2015

Termin wyłożenia do wglądu listy Członków Izb Rolniczych

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 149 we Frysztaku informuje, że w dniach od 15.05.2015r. do 21.05.2015r. w Urzędzie Gminy we Frysztaku ul. Wojciecha Blajera 20, pok. 25 w godzinach pracy Urzędu tj. (od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 - 15:30), będą wyłożone do wglądu listy Członków Izb Rolniczych uprawnionych do głosowania w dniu 31 maja 2015r.

Przewodnicząca OKW nr 149 we Frysztaku
Filip Małgorzata

INFORMACJA - 19.05.2015
INFORMACJA - 15.05.2015

Wójt Gminy Frysztak uprzejmie informuje, że w związku z rozpoczęciem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie prac związanych z realizacją zadania pn.: "Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1837R Sieklówka - Lubla w miejscowości Lubla w km 0+520" nastąpi zamknięcie w/w odcinka drogi dla ruchu kołowego i pieszego w dniach 18 i 19.05.2015r. w godz. 8:00 - 20:00.
Za wszelkie utrudnienia wynikające z prowadzonych robót przepraszamy.

INFORMACJA - 14.05.2015

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Frysztak

Informuje się mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniach 25, 26 i 27 maja 2015 r. odbędą się posiedzenia komisji Rady Gminy Frysztak. [więcej...]

INFORMACJA - 08.05.2015

WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 10 maja 2015r. pracują od godziny 6:00
Lokale Wyborcze otwarte będą w godzinach od 7:00 do 21:00

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak