[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 14.12.2017

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Nabór nr 1/2018/G oraz 2/2018/G do Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

Wójt Gminy Frysztak informuje, iż Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania działające na terenie gmin: Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka, ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Czarnorzecko- Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania nr III.1 Rozwój aktywności społeczności lokalnej w ramach przedsięwzięć:
[więcej...]

INFORMACJA - 08.12.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 15 grudnia 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXVII sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 07.12.2017

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz i świń najpóźniej do 31 grudnia br.
Spis należy przekazać do kierownika Biura Powiatowego ARiMR osobiście, za pośrednictwem poczty lub przy użyciu e-PUAP w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia. [plakat...]

INFORMACJA - 06.12.2017

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2016-2022. [więcej...]

INFORMACJA - 05.12.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 01.12.2017

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLNYCH

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym oraz zdarzającymi sie przypadkami zatruć tlenkiem węgla, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a w szczególności budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego, o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z poźniejszymi zmianami), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowej (jeżeli instanieje). [więcej...]

INFORMACJA - 29.11.2017

Gmina Wiśniowa i Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"
Informacja dla uczestników projektu

Informujemy Mieszkańców Gminy Frysztak, którzy zadeklarowali udział w projekcie, że od dnia 6 grudnia 2017 roku rozpocznie się podpisywanie uwów w tym zakresie.
Ze względu na fakt, że wszystkie osoby które złożyły deklaracje udziału w projekcie w terminie konkursowym i spełniły warunki udziału w tym zostały pozytywnie zweryfikowane - zostały umieszczone na liście podstawowej, nie ma konieczności zamieszczania listy rankingowej. [więcej...]
[Inne dokumenty]

INFORMACJA - 29.11.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXVI SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 listopada 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXVI sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 17.11.2017

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
"Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"

Informujemy mieszkańców Gminy Frysztak, którzy zadeklarowali udział w projekcie i uzyskali pozytywną weryfikację w zakresie możliwości instalacji odnawialnych źródeł energii, że termin zakończenia podpisywania umów w tym zakresie planowany jest do 20 grudnia 2017 roku. [więcej...]

INFORMACJA - 14.11.2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Frysztak zaprasza zainteresowane podmioty do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok". [szczegóły]

INFORMACJA - 14.11.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 10.11.2017

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 20 listopada 2017r. /poniedziałek/ o godz. 15.30, pokój nr 5 Urzędu Gminy Frysztak.

OGŁOSZENIE - 09.11.2017

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 17 - 26 listopada 2017r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego.
[więcej...]

OGŁOSZENIE - 08.11.2017

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, informuje mieszkańców o pozytywnych wynikach badań próbek wody z wodociągu.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Z poważaniem Robert Mikuszewski

OGŁOSZENIE - 06.11.2017

Harmonogram dostaw wody

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, informuje mieszkańcow o miejscach i terminach dostaw wody beczkowozem, w dniach od 07.11.2017 do odwołania
Harmonogram dostaw wody

Z poważaniem Robert Mikuszewski

OGŁOSZENIE - 03.11.2017

Harmonogram dostaw wody

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, informuje mieszkańcow o miejscach i terminach dostaw wody beczkowozem, w dniach 02.11.2017 do 06.11.2017
Harmonogram dostaw wody

Z poważaniem Robert Mikuszewski

OGŁOSZENIE - 02.11.2017

Komunikat

Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu komunalnego, w związku z otrzymaną w dniu 02.11.2017 r. informacją o obecności bakterii grupy coli w próbkach wody pobranej w dniu 30.10.2017r. na stacji uzdatniania wody, PHU Tara oraz w przedszkolu we Frysztaku, informuje:

  1. Woda z kranu może być używana do utrzymania higieny osobistej, kąpieli oraz spłukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych.

  2. Woda wyłącznie po przegotowaniu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz podawana zwierzętom.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny - podchloryn sodu, w podwyższonej ilości. Może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Próbki kontrolne zostaną pobrane w dniu 6 listopada 2017 r. Po uzyskania wyników badania próbki kontrolnej ogłoszony zostanie kolejny komunikat.
Woda zdatna do spożycia będzie dystrybuowana beczkowozem zgodnie z harmonogramem który zostanie ogłoszony w kolejnym komunikacie oraz rozwieszony na tablicach ogłoszeniowych.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 02.11.2017
INFORMACJA - 31.10.2017
OGŁOSZENIE - 26.10.2017

Komunikat o jakości wody w wodociągu komunalnym we Frysztaku
z dnia 26.10.2017r.

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody o wynikach badań próbek wody z wodociągu komunalnego wykonanych w ramach nadzoru wewnętrznego.
Informujemy jednocześnie, że chwilowe pogorszenie jakości wody (barwa - mętność) związane jest z przeprowadzonym płukaniem sieci wykonanym celu usunięcia zalegających w sieci osadów. Woda w wodociągu jest poddawana ciągłej dezynfekcji podchlorynem sodu w ilości zgodnej z obowiązującymi normami. Barwa wody będzie w szybkim tempie wracać do stanu z przed płukania sieci.
Za chwilowe pogorszenie jakości wody przepraszamy.
Wyniki Badań z dnia 26.10.2017

Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 25.10.2017

Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Cieszyna

Gmina Frysztak wraz z Sołecką Grupą Odnowy Wsi Cieszyna zrealizowała zadanie pn. "Budowa boiska do piłki siatkowej" w miejscowości Cieszyna dofinansowane ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.
W/w zadanie jest zgodne z zapisami zawartymi w "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Cieszyna". Dzięki zrealizowanej inwestycji będzie możliwość przeprowadzenia treningów, rozgrywanie towarzyskich turniejów i lokalnych rozgrywek piłki siatkowej. [więcej...]

INFORMACJA - 19.10.2017

ZAPROSZENIE
NA XXXV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 27 paździenika 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z XXXV sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 17.10.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 09.10.2017
INFORMACJA - 05.10.2017

WSPÓLNIE CZYTAMY, KSIĄŻKI ZDOBYWAMY!

Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku wraz z Filiami bierze udział w akcji Mlecznej Kanapki Kinder "Przerwa na wspólne czytanie."
Nagrody główne dla 20 zwycięskich bibliotek to zestawy 250 książek z kolekcji Mlecznej Kanpki Kinder oraz 2 pufy do wpólnego czytania.
Kolejnych 100 bibliotek otrzyma zestaw 50 książek z kolekcji Mlecznej Kanapki Kinder.

Głosuj na naszą Bibliotekę!

Zarejestruj się na stronie www.wspolneczytanie.pl/biblioteki następnie zaloguj się. Może też głosować bez rejestracji, logując się przez konto na FB.
Głosuj między 2 a 31 paździenika 2017r. Codziennie możesz oddać jeden głos!

Dziękujemy!!!

INFORMACJA - 05.10.2017

Bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

W ramach 6 edycji ogólnopolskiej akcji profilaktyki raka piersi, zapraszamy na badanie mamograficzne. Badanie będzie można wykonać we Frystaku obok Szkoły Podstawej w dniu 12.10.2017 (czwartek). Na badania można się zapisać telefonicznie pod numerem 42 254 64 10 lub 517 544 044 oraz przez strone internetową www.salvemedica.pl/mammografia
Więcej informacji o akcji na stronach: www.laczynaskobiecosc.pl, www.salvemedica.pl oraz na profilu Łączy Nas Kobiecość na Facebooku.
[Plakat]

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak