Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Adeliny, Erazma, Sobiesława

Ostanio zaktualizowano: Gospodarka odpadami Oferty Inwestycyjne, Biblioteka,Tablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 25.08.2014

Jeżeli masz więcej niż 18 lat i mniej niż 25, nie masz pracy, nie uczysz się i nie szkolisz, nie masz również kwalifikacji zawodowych albo są one nieodpowiednie, koniecznie weź udział w projekcie: "RÓWNI NA RYNKU PRACY"
Zapewnimy Ci:
- zajęcia z doradztwa zawodowego, wsparcie opiekunów, konsultacje psychologiczne,
- szkolenia zawodowe oraz szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców (np. prawo jazdy kat. B.)
- wsparcie zatrudnienia oraz naukę aktywnego poszukiwania pracy,
- finansowanie kosztów wyżywienia, dojazdu, ubezpieczenia NNW, refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa.
- 6 miesięczny staż zawodowy.
ZAPISY TRWAJĄ do 9 września 2014 r. !!!
[szczegóły]

INFORMACJA - 20.08.2014

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza
"Regionalny Konkurs Grantowy"
w ramach Programu "Równać Szanse 2014"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2015r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12:00. [szczegóły]

INFORMACJA - 12.08.2014


Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Rzeszowie


informuje rolników z terenu Gminy Frysztak o możliwości bezpłatnego zbadania próbek glebowych na zawartość składników pokarmowych i kwasowości gleby. Ilość wykonanych analiz jest ograniczona ze względu na wielkość przyznanych na ten cel dotacji z budżetu gminy i budżetu powiatu.
Informacja w tym zakresie udzielana jest w Urzędzie Gminy we Frysztaku pok. 11 lub 15.
Realizacja zamówień będzie prowadzona w/g kolejności zgłoszeń na listę, do wyczerpania środków finansowych przeznaczanych na ten cel.

INFORMACJA - 11.08.2014


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne [szczegóły]

INFORMACJA - 08.08.2014


Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje


o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" za pośrednictwem Czarnorzecko - Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, działającej na terenie gmin: Frysztak, Korczyna, Krościenko Wyżne, Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka. [więcej...]

INFORMACJA - 07.08.2014


INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Lekarz Weterynarii
informuje


Kwestie dotyczące uboju z konieczności są regulowane rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139z 30.4.2004, str. 55) - załącznik III, Sekcja I, rozdział VI "Ubój z konieczności poza rzeźnią".
Z terenu powiatu strzyżowskiego tusze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności na terenie gospodarstwa przyjmie do rzeźni Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Marek Leśniak, ul. Bieszczadzka 5a, 38-100 Strzyżów. Mięso z uboju z konieczności poza rzeźnią może być wykorzystane do celów spożycia przez ludzi jeśli spełni wymogi określone w załączniku Nr 1. [więcej...]

INFORMACJA - 05.08.2014


STYPENDIUM SZKOLNE 2014/2015


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 można składać:
- od 1 do 15 września - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych,
- od 1 do 15 października - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztak ( Urząd Gminy Frysztak) pok. Nr 18, tel. 17-2777 015. Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku - Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

INFORMACJA - 05.08.2014


WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015


Wnioski o przyznanie "Dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów wszystkich typów szkół posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Wyprawka szkolna" można składać do 10 września 2014r. Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku - Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

INFORMACJA - 05.08.2014


OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY


Pierwsze KDR trafiają do mieszkańców naszej gminy. Przypominamy, że od 16 czerwca można w GOPS składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje członkom rodzin wielodzietnych czyli rodzicom z co najmniej trójką dzieci do 18 roku życia (do 25 roku gdy dziecko się uczy). Więcej szczegółów i informacje o przysługujących uprawnieniach na stronie rodzina.gov.pl.
Przypominamy również, że duże rodziny z naszego województwa mogą także składać wnioski o wydanie Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny. Wniosek przesyła się pocztą lub składa go osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120, 35- 078 Rzeszów. [więcej...]

INFORMACJA - 01.08.2014


Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie meteorologiczne [szczegóły]

INFORMACJA - 28.07.2014

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do udziału w projekcie "Podkarpackie Centrum Doradztwa dla Mikroprzedsiębiorstw". Warunki uczestnictwa oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się w Biurze Projektu oraz na stronie www.mikroprzedsiebiorczosc.bdcenter.pl.

INFORMACJA - 28.07.2014

Głosujemy na "Schron" w plebiscycie na najpopularniejszą atrakcję regionuPodkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na najpopularniejszą atrakcję regionu. Wśród 100 zakwalifikowanych atrakcji jest zespół schronów znajdujący się w naszej gminie. Po wejściu na stronę: www.konkurs.podkarpackie.travel należy przejść do głosowania i wyszukać pod nr. 95 "Tunel schronowy w Stępinie - Cieszynie".
Głosować można do 17 października.
Równocześnie trwa konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie przedstawiające atrakcje turystyczne podkarpacia.
Szczegóły na stronie organizatora.

INFORMACJA - 24.07.2014

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHUWójt Gminy Frysztak informuje, że w związku z przebudową mostu na potoku Glinik, zlokalizowanego w miejscowości Glinik Dolny w ciągu drogi gminnej nr 112159R o przebiegu Frysztak- Sztukówka-Gogołów Dział-Januszkowice, począwszy od dnia 28.07.2014r. droga będzie nieprzejezdna na skute wyłączenia z ruchu odcinka drogi w km 0-639 w obrębie przebudowywanego mostu. [więcej...]
[Mapa Google]
[Mapa1]
[Mapa2]

OGŁOSZENIE - 23.07.2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy na zorganizowanie staży zawodowych w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Frysztak" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku w ramach Priorytetu VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [więcej...]

INFORMACJA - 15.07.2014

Szanowni Państwo

Z dniem 18 lipca 2014r. wejdzie w życie ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało ją wspólnie z partnerami społecznymi. Nowa regulacja wprowadza elektroniczną formę zgłaszania zbiórek oraz ich publikację na specjalnie utworzonym w tym celu portalu internetowym. Najistotniejsza jest jednak zmiana polegająca na scentralizowaniu procesu i obsłudze zgłoszeń wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Najważniejsze z wprowadzanych zmian to:

  1. Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych będzie prowadzona wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

  2. Pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej - decyzje wydawane przez różne organy administracji zostaną zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenia będą zamieszczane na portalu zbiórki.gov.pl;

  3. Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej;

  4. Wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą dostępne na portalu zbiórki.gov.pl;

  5. Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wpłaty online, wysyłanie sms'ów) można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności - nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych;

  6. Obniżone zostaną koszty związane z organizacją zbiórek publicznych - zniesiona zostanie opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

Więcej informacji na stronie mac.gov.pl/zbiorki

OGŁOSZENIE - 30.06.2014
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku realizuje siódmą edycję projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Frysztak" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [więcej...]

INFORMACJA - 23.06.2014


OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY


W dniu 16 czerwca 2014 r. weszły w życie przepisy w sprawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na ich podstawie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Frysztaku wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci, bez względu na dochód. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
Więcej informacji na stronie internetowej rodzina.gov.pl w zakładce Duża rodzina.

INFORMACJA - 18.06.2014


SZKODY ŁOWIECKIE

W związku z masowym występowaniem szkód powodowanych przez zwierzęta łowne na terenie naszej gminy nie tylko w pobliżu lasów, pragniemy przybliżyć temat tzw. "szkód łowieckich" oraz procedur z nimi związanych. Szkoda w świetle przepisów prawa cywilnego stanowi uszczerbek materialny który następuje w majątku poszkodowanego wbrew jego woli. Wyrządzenie szkody powoduje obowiązek jej naprawienia (odszkodowanie) przez osobę odpowiedzialną za jej powstanie. [więcej...]

INFORMACJA - 11.06.2014
INFORMACJA - 09.06.2014


Informacja dla mieszkańców Gminy

Paląc smieci trujemy siebie i swoich najbliższych, stwarzając zagrożenie dla zdrowia. [więcej...]

INFORMACJA - 09.06.2014


Szanowni Państwo,
Po raz kolejny zapraszamy kobiety w wieku 50 - 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, wykonywane w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Zachęcamy panie do zadbania o swoje zdrowie i do propagowania badań wśród swoich najbliższych! Mammografia trwa jedynie kilka minut, a pozwala na wykrycie zmian nowotworowych we wczesnym stadium ich rozwoju, co umożliwia wyleczenie. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 06.06.2014
INFORMACJA - 03.06.2014

COERVER COACHING FESTIVAL

Pierwszy raz w Polsce piknik piłkarski COERVER COACHING FESTIVAL, innowacyjny turniej piłkarski oparty na formule Champions League, loteria charytatywna, ogródek grillowy, aktywna strefa dla dzieci i rodziców, darmowe dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci. [więcej...]

 
Urząd Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak