[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
OGŁOSZENIE - 23.02.2017

Komunikat o jakości wody w wodociągu komunalnym we Frysztaku
z dnia 23.02.2017r.

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje, że w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody, w dniu 07.02.2017 roku pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody podawanej do sieci i w sieci u konsumentów. Badania zakończono w dniu 13.02.2017 roku. Po zakończeniu badań sporządzono sprawozdania w których nie stwierdza się przekroczeń badanych parametrów
Wyniki Badań z dnia 23.02.2017

INFORMACJA - 22.02.2017

XXVII SESJA RADY GMINY
ON-LINE

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszamy na transmisję na żywo XXVII sesji Rady Gminy Frysztak w dniu 22 lutego 2017r. o godzinie 14:00
Transmisja dostępna jest po linkiem Transmisja on-line

INFORMACJA - 17.02.2017

SZKOLENIE DLA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ROLNY ZA 2017 ROK

Pracownicy Biura Powiatowego Agenicji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzyżowie oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego zapraszają na szkolenie dnia 2 marca (czwartek) na godzinę 10:00 w sali Urzędu Gminy Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20. Tematyka szkolenia jest ważna dla składających wnioski o przyznanie płatności na 2017 rok.

INFORMACJA - 24.01.2017

ZAPROSZENIE
NA XXVII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 22 lutego 2017r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 16.02.2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Od 2003 roku Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronat medialny: TVP1, Telewizja Interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy magazyn rolniczy Agro profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy. [więcej...]

INFORMACJA - 16.02.2017

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania "Pomoc narozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".
Pomoc przyznaje się w zwioązku z rozpoczęciem działalności pozarolniczej. Pomoc ma formę premii w wysokości 100 000 PLN. [więcej...]

INFORMACJA - 14.02.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 14.02.2017

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
I okres - luty 2017

Wójt Gminy Frysztak informuje, iż każdy rolnik, ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 luty 2017r. do 28 luty 2017r. złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Frysztak.
Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2016r. do 31 stycznia 2017r. w ramach limitu zwrotu określonego na 2017 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2017 wynosi 86,00 zł/1 ha użytków rolnych, (86 litrów na 1 ha), dopłata do jednego litra wynosi 1,00 zł.
Zwrot podatku wypłacany będzie w terminie 1-30 kwietnia 2017r gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest w Urzędzie Gminy Frysztak, pokój Nr25 lub na stronie internetowej www.bip.frysztak.pl

INFORMACJA - 06.02.2017
INFORMACJA - 02.02.2017

Marszałek Województwa Podkaprackiego przypomina o obowiązku złożenia w terminie do dnia 15 marca 2017 roku następujących sprawozdań za 2016 rok:

  • zbiorczych zestawień danych o odpadach

  • sprawozdań o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

  • sprawozdań o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

  • sprawozdań o bateriach i akumulatorach

[więcej...]

INFORMACJA - 02.02.2017

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie sektora usług hotelarskich w załączeniu przedstawiam pismo przesłane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, które zawiera informacje na temat podstawowych przepisów prawa w wyżej wskazanym zakresie. [więcej...]

INFORMACJA - 02.02.2017

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, która w obecnej formie przewiduje w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew lub krzewów nie ma wpływu na treść przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Szczegółowe informacje na temat zależności w. w. aktów prawnych znajdują się w załączonym piśmie. [więcej...]

INFORMACJA - 30.01.2017

XXVI SESJA RADY GMINY
ON-LINE

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszamy na transmisję na żywo XXVI sesji Rady Gminy Frysztak w dniu 31 stycznia 2017r. o godzinie 09:00
Transmisja dostępna jest po linkiem Transmisja on-line

INFORMACJA - 24.01.2017

ZAPROSZENIE
NA XXVI SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXVI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 31 stycznia 2017r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 17.01.2017

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 11.01.2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZAZWOLEŃ NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI PO DNIU 01.01.2017 ROKU

W związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 16 grudnia 2016 roku nowelizacją ustawy o ochronie przyrody informuję, że z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach ( Dz. U z 2016 roku poz. 2249) , która wprowadziła do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 2004 między innymi art. 3 a, na podstawie którego wyłączono z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w odniesieniu do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 04.01.2017

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje mieszkańców korzystających z wodociągu komunalnego we Frysztaku, że próbki wody pobranej w wyznaczonych punktach wodociągu w dniu 02.01.2017r. są zgodne pod względem bakteriologii z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. o wymaganiach jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia.
Wyniki Badań z dnia 02.01.2017

OGŁOSZENIE - 28.12.2016

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia br. Rozporządzeniem (Poz.2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapinieniem wysoce zajadliwej grypy ptaków wprowadza od dnia 28 grudnia 2016r. na terenie całego kraju zakazy i nakazy poszechnie obowiązujące. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 21.12.2016

Informacja dla osób prowadzących działaność gospodarczą
Uwaga na wyłudzenia

UWAGA ! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG.
Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia.
Informujemy przedsiębiorców, iż wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.
W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi już wyjaśnienia.

OGŁOSZENIE - 21.12.2016

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Gminny Zakład Komunalny Ogłasza taryfy za wodę i ścieki zatwierdzone Uchwałą Nr XXIV/183/2016 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 31 listopada 2016r. na okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudznia 2017r. [więcej...]

OGŁOSZENIE - 20.12.2016

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Informujemy mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniach 24.12.2016r. (wigilia) i 31.12.2016r. (sylwester) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

INFORMACJA - 19.12.2016

ZAPROSZENIE
NA XXV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 29 grudnia 2016r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [więcej...]

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 14.12.2016

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania). [więcej...]

INFORMACJA - 12.12.2016
INFORMACJA - 12.12.2016
INFORMACJA - 09.12.2016

NAGRANIE OBRAD XXIV SESJI RADY GMINY FRYSZTAK

Szanowni mieszkańcy, zostało udostępnione nagranie z obrad XXIV sesji Rady Gminy Frysztak.
Nagranie dostępne jest pod adresem http://frysztak.pl/RadaGminy/SesjeRadyGminy.php lub w menu po prawej stronie Rada Gminy -> Archiwum Sesji Rady
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

INFORMACJA - 08.12.2016

Nabór do projektu "Czas na karierę"

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do projektu "Czas na Karierę" realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP. Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.12.2016 r.- 19.12.2016r. [więcej...]

INFORMACJA - 06.12.2016

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z poniższym harmonogramem.

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017r.
2) Uchwalenie sprawozdania z działalności komisji za 2016r..
3) Uchwalenie planu pracy komisji na 2017r.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017r.
2) Uchwalenie sprawozdania z działalności komisji za 2016r.
3) Uchwalenie planu pracy komisji na 2017r.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016r. /środa/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Kontrola finansowa funkcjonowania systemu odbierania i unieszkodliwania odpadów za okres I - X 2016r.
2) Kontrola finansowa wydatków poniesionych na ochronę przeciwpożarową za I - XI 2016r.
3) Uchwalenie sprawozdania z działaności komisji za 2016r.
4) Uchwalenie planu prac komisji na 2017r.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
Porządek posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektów uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017r.
2) Uchwalenie sprawozdania z działalności komisji za 2016r.
3) Uchwalenie planu pracy komisji na 2017r.
4) Opiniowanie projektów uchwał.
5) Sprawy różne i wolne wnioski.

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak