Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA


Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

Ostanio zaktualizowano: Gospodarka odpadami Oferty Inwestycyjne, Biblioteka,Tablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 23.04.2014

Przewodniczący Rady Gminy Frysztak zaprasza Mieszkańców Gminy Frysztak na XLII sesję Rady Gminy Frysztak, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2014r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [szczegóły]

INFORMACJA - 17.04.2014

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 18 kwietnia 2014 roku (wielki piątek) Urząd Gminy będzie czynny dla interesantów w godzinach od 7.30 do 14.00.

INFORMACJA - 15.04.2014

W terminie 05 - 23 maja 2014r. w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie w pokoju nr. 217 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo - kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego GOGOŁÓW. [szczegóły]

INFORMACJA - 08.04.2014

Szanowni Państwo

Przypominamy, że w dniu 10 kwietnia na terenie naszej gminy będzie zbierane szkło. Należy je wystawić w workach oznaczonych zieloną karteczką. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż odpady odbierane są od godz 7-ej rano. Prosimy więc o wcześniejsze wystawienie worków.

OGŁOSZENIE - 07.04.2014Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Frysztak".
1. Indywidualnego Doradztwa Zawodowego - [szczegóły]
2. Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego - [szczegóły]

INFORMACJA - 04.04.2014

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 328/7812/14 z dnia 11 marca 2014 r. ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas". [szczegóły]

OGŁOSZENIE - 01.04.2014

Wójt Gminy Frysztak ogłasza nabór wniosków dla organizacji pozarządowych o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2014 roku. [szczegóły]

INFORMACJA - 27.03.2014"Czas na aktywność w gminie Frysztak"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku rozpoczął siódmy rok realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Frysztak" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od marca 2014 roku udział w Projekcie rozpoczęła grupa 13 osób trwale korzystających z pomocy finansowej tut. GOPS (11 osób długotrwale bezrobotnych oraz 2 rolników opłacających składkę KRUS).
W pierwszej kolejności osoby te zostaną objęte wsparciem psychologicznym (podniesienie zdolności motywacyjnych) oraz doradztwem zawodowym (określenie ścieżki zawodowej). [szczegóły]

INFORMACJA - 24.03.2014

Informacja dla odbiorców usług komunalnych Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów informujemy ze od 1 marca 2014 roku kasa Gminnego Zakładu Komunalnego znajdująca się w budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Mostowej 24 czynna jest w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 16.30 a w pozostałe dni robocze od 7.30 do 15.30.

INFORMACJA - 24.03.2014

Przewodniczący Rady Gminy Frysztak zaprasza Mieszkańców Gminy Frysztak na XLI sesję Rady Gminy Frysztak, która odbędzie się w dniu 31 marca 2014r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak. [szczegóły]

INFORMACJA - 21.03.2014

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GLINIKA GÓRNEGO

W związku z wprowadzoną zmianą numeracji budynków mieszkańcy Glinika Górnego powinni w pierwszej kolejności dokonać wymiany dowodów osobistych, gdyż dowody stracą ważność 3 czerwca 2014 roku. Pozostałe dokumenty np. prawa jazdy, paszporty nie tracą ważności można je wymieniać później (najlepiej z nowym dowodem osobistym).
Aby ułatwić składanie wniosków na dowody osobiste pracownicy urzędu gminy będą przyjmować mieszkańców w soboty: 29 marca i 05 kwietnia w budynku wiejskim w Gliniku Górnym w godzinach od 9.00 do 13.00.
Będzie można wówczas wypełnić i złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego - do wniosku należy dołączyć 2 aktualne fotografie, trzeba też posiadać przy sobie dowód osobisty.
W czasie dyżuru proszę również zgłaszać ewentualne nieprawidłowości czy pomyłki, które zostały stwierdzone przy zmianie numeracji. Wniosek o wydanie dowodu można pobrać z linku poniżej, który można wydrukować i wypełnić wcześniej.
Wniosek o wydanie dowodu

Sekretarz Gminy Frysztak

OGŁOSZENIE - 20.03.2014

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Twierdza i Glinik Dolny, gmina Frysztak". [szczegóły]

INFORMACJA - 19.03.2014

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP we Frysztaku zaprasza wszystkich na IV Drużynowe Mistrzostwa Strażaków OSP Gminy Frysztak w Tenisie Stołowym, które odbędą się w najbliższą sobotę (22 marca) w hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku. [plakat]

INFORMACJA - 18.03.2014

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ

realizuje projekt "Asystent ucznia niepełnosprawnego szansą na zatrudnienie", skierowany do 40 bezrobotnych kobiet i mężczyzn, absolwentów studiów pedagogicznych w wieku od 22-30 lat, zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego. [szczegóły]

INFORMACJA - 17.03.2014

MAMMOBUS W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI!
PRZEBADAŁAŚ SIĘ JUŻ?
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁKĘ!

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli jesteś w grupie, która już się przebadała, bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś - przyjdźcie na badanie razem!. Mammografię można będzie wykonać we Frysztaku 25 marca przy NZOZ Przychodnia Zdrowia Frysztak, ul. Rzeszowska 11. [szczegóły]

OGŁOSZENIE - 14.03.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług asysty rodzinnej. [szczegóły]

OGŁOSZENIE - 11.03.2014

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. Dostawa kruszyw kamiennych (wraz z rozplantowaniem na koronie drogi) na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak w 2014r. [szczegóły]

INFORMACJA - 06.03.2014

Pro Carpatia zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "NA PODKARPACIU ZATRUDNIJ SIE SAM!"

Jesteś osobą bezrobotną? Masz trudności ze znalezieniem pracy? Masz pomysł na biznes? Weź udział w projekcie [szczegóły]

INFORMACJA - 27.02.2014

Innovo zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. [szczegóły]

INFORMACJA - 24.02.2014

Informacja dotycząca pomników oraz miejsc pamięci poświęconych żołnierzom Armii Radzieckiej

W związku ze zbliżającą się 95 rocznicą zakończenia wojny polsko - bolszewickiej przypadającą w 2015r., Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie zwróciły się z prośbą o informacje dot. miejsc pamięci poświęconych żołnierzom Armii Radzieckiej na terenie Gminy Frysztak. W związku z tym Urząd Gminy Frysztak zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o udzielenie informacji w zakresie miejsc spoczynku ofiar i uczestników tego konfliktu.
Serdeczna prośba o przekazanie jakichkolwiek informacji w tym zakresie do urzędu gminy w formie papierowej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej ug[at]frysztak.pl.

INFORMACJA - 21.02.2014

FUNDUSZE NA FIRME

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja w ramach Programu przeznaczone może być na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. [szczegóły]

INFORMACJA - 17.02.2014

NOWE ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzana będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 7). [szczegóły]

INFORMACJA - 09.02.2014


Spotkanie konsultacyjne dotyczące RPO WP na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przygotowany został w oparciu o zatwierdzony w dniu 17 grudnia 2013 r. pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Umowę Partnerstwa, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. W trakcie prac nad projektem uwzględnione zostały zapisy dokumentów unijnych i krajowych o charakterze strategicznym, jak również Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020.
Mając na względzie powyższe oraz zasadę partnerstwa i szerokiej partycypacji instytucjonalnej i obywatelskiej zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu RPO WP 2014-2020.
Spotkania odbędą w Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu i Rzeszowie.,br> Krosno - 13 lutego 2014 r. - Kampus Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, ul. Dmochowskiego 12, aula, godz. 11:00
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa nie później niż dwa dni przed spotkaniem pod numerem telefonu 17 860 67 73, 17 747 65 19.
Projekty dokumentów dostępne są w zakładce RPO WP 2014 - 2020. http://www.pife.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/573-konsultacje-spoleczne-rpowp280114

 
Urząd Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak