[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak


Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadamiTablica Ogłoszeń UG Frysztak
INFORMACJA - 17.10.2018

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie
skierowany do konsumentów wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości:
Cieszyna, Stępina, Pułanki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbirców wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Cieszyna, Stępina, Pułanki, że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i sztućów

[więcej...]

INFORMACJA - 17.10.2018

Komunikat Zarządu Spółki Wodociągowo Eksploatacyjnej w Cieszynie

Zarząd Spółki Wodociągowo Eksploatacyjnej w Cieszynie informuje odbiorców, że w związku z występującymi brakami w dostarczaniu wody uruchomione zostały punkty czerpania wody pitnej z beczkowozu.
Harmonogram postoju beczkowozu:
Od 17.10.2018r.
- godz. 12:30- 14:30 - Cieszyna obok sklepu "U Ewy"
- godz. 15:00- 17:00 - Cieszyna obok Domu Ludowego

Zarząd SWE w Cieszynie

INFORMACJA - 15.10.2018

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie
skierowany do konsumentów wody z wodociągu zaopatrującego miejscowości:
Cieszyna, Stępina, Pułanki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbirców wody z wodociągu Cieszyna, Stępina, Pułanki, że woda z sieci wodociągowej pobrana w ramach nadzoru bieżącego przez przedstawiciela PPIS w Strzyżowie w dniu 09.10.2018r. w punkcie poboru Szkoła Podstawowa w Cieszynie została warunkowo dopuszczona do spożycia

[więcej...]

INFORMACJA - 11.10.2018
INFORMACJA - 10.10.2018

ZAPROSZENIE
NA XLVII SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 16 października 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 08.10.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 01.10.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego we Frysztaku o wynikach badań wody z wodociągu komunalnego przeprowadzonych w laboratorium firmy SGS Polska Sp. z.o.o. Próbki wody pobrane zostały przez próbkobiorcę laboratorium 21.09.2018 r. w ramach monitoringu wewnętrznego w pięciu wyznaczonych punktach.

GZK we Frysztaku, ul. Mostowa 24

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Chmura Sp. z o.o.

Baza GS, ul. Rzeszowska 1

Przedszkole Publiczne we Frysztaku, ul. Wybickiego 1

Szkoła Podstawowa we Frysztaku, ul. Wybickiego 1


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 26.09.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 2 października 2018r. o godz. 13.30.

OGŁOSZENIE - 04.04.2018

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 27 września - 6 października 2018r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego.
[więcej...]

INFORMACJA - 21.09.2018

ZAPROSZENIE
NA XLVI SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 27 września 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 20.09.2018

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 24.09.2018r. o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku odbędzie się spotkanie informacyjne, którego organizatorem jest Ministerstwo Środowiska, dotyczące programu "Czyste powietrze". Program ten daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.
Podstawowym celem Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
[więcej...]

INFORMACJA - 18.09.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

INFORMACJA - 13.09.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego, że z powodu zmniejszenia się wydajności źródeł zasilających wodociąg oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę wprowadzane zostają ograniczenia w dostawie wody.
Ograniczenia dotyczą dostaw wody w godzinach nocnych od 22.00 do godz. 5.00.

[więcej...]


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 06.09.2018

Gmina Wiśniowa i Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak"
Informacja dla uczestników projektu OZE

Informujemy Mieszkańców Gminy Frysztak, że w dniu 04.09.2018 zostały podpisane umowy z wykonawcą instalacji OZE firmą SANITO Sp. z o.o. Warszawa oraz Inspektorem Nadzoru PRO-IN-TECH Dorota Lubas Rzeszów. Wykonawca rozpoczyna realizację inwestycji na terenie Gminy Wiśniowa i Frysztak. [więcej...]

INFORMACJA - 22.08.2018

INFORMACJA O POSIEDZENIU
GMINNEJ KOMICJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się dnia 29 sierpnia 2018r. (środa) o godz. 11.00.

INFORMACJA - 16.08.2018

INFORMACJA W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH W UPRAWACH ROLNYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje, że z dniem 9 września 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (jednolity tekst Dz.U. z 2017 roku poz. 1295 z poźniejszymi zmianami), która wprowadziła dalsze zmiany zasady zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań. [więcej...]

INFORMACJA - 14.08.2018

ANKIETA

Szanowni Mieszkańcy Gminy zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie sprawdzającej zapotrzebowanie na realizację szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym zwiększenia stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych.
Ankieta dostępna jest pod adresem https://frysztak.konsultacje-spoleczne.pl/badania-spoleczne/ankieta/205

INFORMACJA - 13.08.2018

Komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku informuje odbiorców wody z wodociągu komunalnego, że z powodu zmniejszenia się wydajności źródeł zasilających wodociąg oraz zwiększonego zapotrzebowania na wodę wprowadzane zostają ograniczenia w dostawie wody.
Ograniczenia dotyczą dostaw wody w godzinach nocnych od 22.00 do godz. 5.00.

[więcej...]


Z poważaniem Robert Mikuszewski

INFORMACJA - 10.08.2018
INFORMACJA - 09.08.2018

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół we Frysztaku (Urząd Gminy Frysztak) pok. nr 18, tel 17 2777015:
- od 1 do 15 września - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także szkół policealnych.
- od 1 do 15 października - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
Druki wniosków do pobrania w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku -Urząd Gminy pok. nr 18 oraz na stronie internetowej www.frysztak.pl w zakładce oświata.

OGŁOSZENIE - 09.08.2018


OGŁOSZENIE !!!


Zarząd Spółek Wodnych Wodociągowo - Eksploatacyjnych w Cieszynie, Stępinie i Pułankach informują, że w związku z panującą suszą, wydajność źródeł uległa drastycznemu obniżeniu, w związku z powyższym, wody można używać tylko i wyłącznie do celów bytowo-sanitarnych.
Zabrania się przede wszystkim napełniania basenów przydomowych, podlewania działek "ogródków", mycia samochodów, podlewania płyt betonowych, mycia kostki brukowej.

Zarząd Spółek Wodnych
Cieszyny, Stępiny, Pułanek

INFORMACJA - 08.08.2018
OGŁOSZENIE - 07.08.2018

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w związku z ropoczęciem prac związanych z realizacją zadania pn.: "Remont drogi gminnej Nr 112159R na odcinku od km 0+700 - 1+550 w miejscowości Glinik Dolny", w okresie od 08.08.2018r. do 30.09.2018r. w dni od poniedziałku do soboty, wystąpią czasowe zamknięcia w/w drogi na odcinku 850m, od mostu na potoku Glinik w kierunku bloków w miejscowości Glinik Dolny.

[więcej...]

Mapka

INFORMACJA - 03.08.2018

ZAPROSZENIE
NA XLV SESJĘ RADY GMINY

Mieszkańcy Gminy Frysztak, zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Frysztak w dniu 10 sierpnia 2018r. o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Frysztak.
[więcej...]
Transmisja na żywo z sesji Rady Gminy Frysztak, dostępna będzie pod linkiem http://frysztak.pl/RadaGminy/Sesja-online.html

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kwiatek

INFORMACJA - 02.08.2018

KOMISJE RADY GMINY FRYSZTAK

Przewodniczący komisji Rady Gminy Frysztak zapraszają wszystkich zainteresowanych na posiedzenia poszczególnych komisji zgodnie z harmonogramem

 
Urząd Gminy
Rada Gminy
GOK
Biblioteka Publiczna
Szkoły
Parafie
Opieka zdrowotna
Symbole Gminy
Rozkład PKS i PKP

Aktualne wydanie
Archiwum

*Strategia 2007-2015
*Praktyczne uwagi
*Usługi dla osób starszych
*Potrzebne dokumenty
*Strategia prezentacja *Działania zrealizowane w Gminie Frysztak od 2008r.

*Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak
*Strategia Rozwoju Gminy Frysztak
*Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak
*Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Frysztak
Przejrzysta Polska

galerie zdjęć | wydarzenia | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak